İNAÇ TURİZMİ İŞLEVİYLE GELİŞMEKTE OLAN HAÇKA YAYLASI/Developing Haçka Yayla with its Belief Tourism Function

Ahmet Çavuş
2.144 969

Öz


Özet

Trabzon'a bağlı Düzköy ilçesinde bulunan Haçka Yaylası; Düzköy'e 12, Akçaabat'a 40, Trabzon'a 52 km uzaklıktadır. Yöredeki sevilen ve benimsenen bir din aliminin türbesinin bulunduğu Haçka Yaylası, daha çok inanç turizmi işleviyle gelişme göstermektedir. Trabzon ve çevre iller başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler ve yurtdışından gurbetçiler buraya gelmektedir. Haçka Yaylası'nda, 1996'dan beri bu alimi anma törenleri yapılmakta olup,  2011 yılında 16.sı düzenlenen bu organizasyona yaklaşık 10 bin kişi katılmıştır.

İnanç turizmi yanında, doğal güzellikleri, spor turizmi açısından sahip olduğu bazı avantajları ve çevresindeki diğer turistik mekânlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olan bu yayla;  yapılacak yatırım, tanıtım ve mevcut bazı sorunların çözülmesiyle;  Trabzon'daki turistik aktiviteye daha fazla katkı sağlayabilir.

 Anahtar Kelimeler: İnanç turizmi, Haçka Yaylası, Turistik potansiyel.

Abstract 

Haçka Yayla is located at Düzköy, county of Trabzon. It is 12 km distance from Düzköy, 40 km distance from Akçaabat and 52 km distance from Trabzon. A loved and embraced important religious figure and scholar's tomb is situated in Haçka Yayla that is developing mostly with its function of tourism. Especially from Trabzon and nearby cities, Haçka attracts many visitors from different cities in Turkey and tourists from abroad. Memorial services have been made in Haçka Yayla since 1996 for this religious scholar; almost 10 thousand people have attended to the 16th memorial organization this year (2011).

Besides belief tourism, the Yayla has some advantages with its natural beauties and other tourist areas in its neighborhood. Haçka can be a regional belief and tourism attraction center with investments and advertisings and accordingly it can make a major contribution to tourist activities in Trabzon after solving some existing problems.

Keywords: religious tourism, Haçka Plateau, touristic potential

Tam metin:

PDF




http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/