Kuruluşunun 55. Yıldönümünde Atatürk Üniversitesi’nde Coğrafya Araştırmaları ve Eğitimi Geography Researches and Education in Atatürk University on its 55th Establishment Anniversary

Hayati Doğanay
2.374 2.690

Öz


Özet

Üniversitemiz, 2012 yılı itibariyle, kuruluşunun 55. yıldönümünü kutlamaktadır. Aradan geçen bu süre içinde, her yönüyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisi olmayı başarmıştır. Artık bünyesinde, çağdaş bütün bilimler temsil edilmekte ve büyük gelişmeler de kayıt etmiş bulunmaktadırlar. Hiç kuşku yok ki, bunlardan birisi de coğrafya ilmi olup, yetiştirdiği birçok akademik coğrafyacıyı başak üniversitelerimize göndermiş olmakla birlikte, yine de bugün, özgün eserler üretmiş ve üretmekte olan, önemli bir akademik coğrafyacılar topluluğuna sahiptir.

                Coğrafya araştırmaları ve eğitimi, Atatürk Üniversitesi'nin iki akademik biriminde sürdürülmektedir. Bunlar, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği anabilim dalıdır. Çalışmamızda, bu birimlerdeki gelişmeler ve eğitim-öğretim üzerinde durulmuştur.

Hemen hatırlamak gerekir ki, Atatürk Üniversitesi'nde bugün gelişmiş bir coğrafya ilmi olması; 800 dolayında coğrafya öğrencisi okuması; 27 kadar akademik coğrafyacının görev yapması; 34 dolayında yetişmiş coğrafyacının değişik üniversitelerimize nakletmesi ve 600'den çok coğrafya eseri üretilmiş olması... Bu parlak başarı tablosunun onuru, elbette öncelikle, Bölümün kurucusu ve doktora hocam, Prof.Dr.Mehmet Tevfik TARKAN (1923-1984)'a aittir. O nedenle, her Atatürk Üniversiteli coğrafyacı, O'na hep vefa borçlu kalacaktır.

Abstract

                Our university is celebrating its 55th establishment anniversary by the year 2012. The university has succeeded into becoming one of the biggest universities in Turkey in all its parts since its establishment until today. All modern sciences have been represented in the university and many big developments have been made. No doubt about that, one of these significant developments is the discipline of geography; although many geography academicians were sent to young universities, there are many important and successful academicians in the university who have prepared and are still preparing original pieces.

                Geographical researches and education have been carried out in two academic units of Atatürk University. These are the Faculty of Literature, Department of Geography and Kâzım Karabekir Faculty of Education, Department of Geography teaching. Developments and education in these units were analyzed in our study.

                It is important to remind that the discipline of geography is rather developed in Atatürk University; there are approximately 800 students in geography department; 27 geography academic members have been working; 34 professional geographers have moved to different universities, and more than 600 geographic pieces have been prepared... Surely, honor of this brilliant success primarily belongs to the founder of the department and my doctorate teacher Prof.Dr.Mehmet Tevfik TARKAN (1923-1984). This is why each geographer of Atatürk University owes him the duty of loyalty.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/