KAHRAMANMARAŞ’TA DONDURMACILIK VE ORTAYA ÇIKARDIĞI MEVSİMLİK GÖÇ/THE ICE CREAM PRODUCT IN KAHRAMANMARAŞ AND ITS RESULTS, SEASONAL MIGRATION

Emin Toroğlu, Nadire Karademir, Mehmet Tıraş
2.121 1.165

Öz


Türkiye sahip olduğu özgün coğrafi şartları nedeniyle, yöresel ürünler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu araştırmada ülkemizde tanınan ve severek tüketilen Kahramanmaraş dövme dondurmasının il ekonomisindeki yeri ve dondurma imalatı ile perakende ticareti amacıyla yılın belli dönemlerinde ülke bazında gerçekleşen mevsimlik göçün özellikleri belirlenmiştir. Çalışmayı ortaya koymak amacıyla Kasım 2010- Nisan 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş şehrinde dondurma imalatı ve perakende ticareti amacıyla il dışına gitmiş olan 359 kişi ile 25 sorudan oluşan anket uygulaması yapılmıştır. Anket verileri coğrafi yöntemlerle değerlendirilmiş ve sonuçlar çıkarılmıştır

 Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Dondurma, Ekonomik Coğrafya, Mevsimlik Göç

ABSTRACT

Turkey, due to its unique geographical conditions is a rich country in terms of local products. In this study, the economic situation of Kahramanmaraş hand-churned ice cream which is liked and consumed in large quantities in our county and the properties of seasonal migration which occurs in certain months of the year  for doing retail trade and ice-cream production through the country  were presented.  To achieve this study a questionnaire method was used which consists of 359 people who went  out of the city for retail trade and ice-cream production in Kahramanmaraş city between November 2010-April 2010 and 25 questions were asked. Questionnaire results were evaluated with geographic methods and results were obtained.

 Key Words: Kahramanmaraş, Ice Cream, Economic Geography, Seasonal Migration


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/