TÜRKİYE FINDIK MEYVACILIĞINDAKİ YENİ GELİŞMELER/New Developments in Turkish Hazelnut Cultivation

Hayati Doğanay
2.645 3.067

Öz


Özet

Bilindiği üzere fındık, Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşımakta ve geleneksel dış ticaret ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye, Dünya fındık bahçelerinin yaklaşık %80'ini temsil etmekte ve meyva üretiminde de ilk sırada bulunmaktadır.

Bu incelemede, fındık bitkisinin yetişmesinde etkili olan ekolojik koşullar söz konusu edilmiş; bahçelerin coğrafi dağılışları ile bunu etkileyen temel coğrafi etmenler açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye fındık meyvacılığında özellikle 1950 sonrasında ortaya çıkan büyüme ve bunun yol açtığı sorunlar irdelenmeye çalışılmıştır. İncelemenin bir diğer amacı da, fındık yetiştiriciliği ve ticareti konusunda derli toplu bir kaynakça oluşturulmasıdır.

 Anahtar kelimeler: Türkiye ekonomisi, Fındık, Fındık meyvacılığı, Fındık bitkisinin ekolojisi.

 

Abstract

The cultivation of hazelnuts is an important element in the Turkish economy and is among the traditional exports. Turkey possesses nearly 80% of the world's hazelnut gardens and is in the top ranking of hazelnut production.

In this examination, ecological conditions that are necessary for effective hazelnut cultivation were addressed and an explanation of the geographical distribution of gardens and main geographical factors which affect production is given. The growth in hazelnut cultivation especially after 1950 and the problems that this growth brought will be presented. Furthermore, an organized bibliography will be given concerning hazelnut cultivation and associated trade.

 Key words: Turkish economy, hazelnut, hazelnut cultivation, ecology of hazelnut.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/