FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN FORMASYON HAKKINA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞI

Ercan Kaya, Yasemin Harurloğlu, Sevtap Keser, Ayten Horoz
1.860 469

Öz


ÖZET

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde yapılmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine formasyon hakkı verilmesine karşı tutumlarını ölçmek ve haklarını nasıl aramak istediklerini tespit amacıyla yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde, 4 farklı anabilim dalında (Biyoloji, Matematik, Tarih ve Coğrafya) öğrenim gören 167 birinci sınıf ve 159 son sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesinde çeşitli mülakatlar sonucu geliştirilen ve güvenirlik çalışması yapılan anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin % 97,9'u Fen ve Edebiyat Fakültelerine verilen pedagojik formasyon hakkıyla kendilerine haksızlık yapıldığını düşünmektedir. % 98,2'si Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden daha yüksek puan almalarına rağmen, aynı hakka sahip olmalarından ; % 93,3'ü ise üniversite sınavında elediği öğrencilerin KPSS'de öğretmen adayı olarak karşısına çıkmalarından rahatsızlık duymaktadırlar. Öğrencilerin % 78,8'i özellikle Eğitim Fakültesini kazanmak için Fen veya Edebiyat Fakültesini tercih etmediklerini dolayısıyla da kendi memleketlerinden başka şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun kendilerini maddi açıdan zorladığını söyleyen öğrencilerin oranı % 80,1'dir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Formasyon hakkı, Erzurum

 ABSTRACT

            This study has been done to measure  the Faculty of Education students' attidues towards giving formation rihgt to the Faculty of Science and Letters students and to determine how they want to look for their rights. For this aim, a questionnaire done its reability study and developed by several interviwes was applied to 167 first class and 159 senior class students studying at 4 different main disciplines (Biology, Mathematics, History, Geography) of Kazım Karabekir Education Faculty at Atatürk University in 2009-2010 academic year in fall semester. According to data, 97,9 % of Faculty of Education students think an injustice has been done them by giving formation right to Faculty of Science and Letters students. 98,2 % students are annoyed having the same rights despite receiving higher score than Faculty of Science and Letters students and 93,3 % ones are annoyed that the students whom they eleminated in university exam, get in their face in KPSS as teacher candidate.

 Key Words: Faculty of Education,Faculty of Science and Letters, Formation Right, Erzurum.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/