DOĞAL VE KÜLTÜREL ORTAMLA ETKİLEŞİMİ YÖNÜYLE SÜRMENE’DE ÇAY, FINDIK VE MISIR TARIMI Agriculture of Tea, Nut, And Maize In Sürmene In Terms Of Its Interaction With The Natural And Cultural Environment

Srhat Zaman, Mehmet Cerrah
1.821 717

Öz


Özet

Eldeki çalışmada, doğal ve kültürel ortam ile etkileşimleri açısından Sürmene'de çay, fındık ve mısır tarımının coğrafi esasları incelenmiştir. Çalışmada üç tarım ürününün birlikte ele alınması, bunların Sürmene tarımı içindeki yüksek payları ve üretimlerinde etkili olan yerel coğrafi koşulların ortaya konulma isteğinden kaynaklanmıştır. Ayrıca Sürmene'nin farklı yönlerde gelişme gösteren çay ve fındık tarımı için bir kesişme noktası olarak karşımıza çıkması, bu sahayı ayrıntılı olarak inceleme ihtiyacı doğurmuştur.

Çalışma süresince, Sürmene'nin doğal ve kültürel coğrafi özellikleri ile söz konusu tarım ürünleri arasındaki etkileşim, ayrıntılara inilerek irdelenmiştir. Bu süreçte doğal ve kültürel faktörlerin bu tarım ürünleri için genelde elverişli şartlar oluşturduğu, ancak gerek tarım kültürü gerekse doğal ortama uyum açısından ekonomik olmayan üretimlerin de varlığı tespit edilmiştir.

Çalışma sahası olarak belirlenen Sürmene'de çay, fındık ve mısır'ın yalnızca ekonomik yönleriyle ele alınabilecek birer tarım ürünü olmadığı, aynı zamanda son 50-60 yıldır kültürel hayatın derinlerine nüfuz ettiği gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çay, Fındık, Mısır, Ziraat Coğrafyası, Sürmene, Trabzon

Abstract

In this study, agriculture of tea, nut, and maize in Sürmene was investigated in terms of its interaction with the natural and cultural environment. The reasons why these three products were dealt with together in the study was the intention to reveal the high portion of them in Agriculture of Sürmene and the geographical conditions effective in their production. In addition, appearance of Sürmene as a junction for agriculture of tea and nut showing development in different directions required the in-depth investigation of this area.

During the study, the interaction between the natural and cultural features of Sürmene and the crops mentioned was deeply studied. In the process, it was found that the natural and cultural factors allowed suitable conditions for the agriculture of these crops however there were uneconomic growths in terms of both agriculture and accommodation to the nature.

In the research area, it was observed that tea, nut, and maize were not agricultural products which could be dealt only with their economic aspects but also as the factors penetrated into the depths of cultural life in the last 50-60 years.

Keywords: Tea, Nut, Maize, Geography of Agriculture, Sürmene, Trabzon 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/