EFLANİ İLÇESİ’NDE (KARABÜK) NÜFUS/ Populatıon in Eflani Dıstrıct (Karabük)

Güzin Kantürk Yiğit
1.610 361

Öz


                Özet

 Karabük Türkiye'deki demir çelik sanayisinin etkisiyle hızla büyümüş bir sanayi kentidir. Eflani ise ilin nüfus kaybeden ilçelerindendir. Türkiye'de pek çok yerleşim 1950'lerde başlayan ve daha sonra da devam eden iç göçün etkisiyle nüfus kaybına uğramıştır.  Bu çalışmanın amacı, ilçe nüfusunun özelliklerinin değerlendirilmesi ve ilçede yaşanan nüfus azalmasına dikkat çekmektir. Araştırmada ilçenin nüfus yapısı ile ilgili çeşitli bulgu ve yorumlar yapılmıştır. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1955-2000 yıllarında yapılan Genel Nüfus Sayımları ile 2007-2009 yıllarında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2000 Göç İstatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Eflani'nin nüfus kaybeden bir ilçe olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Eflani, Nüfus, Karabük

 ABSTRACT

           Karabük is an industrial city that has grown rapidly especially effect of iron and steel industry in Turkey.. Eflani is one of the district that loosing the population in Karabük districts. Many settlements began loss of population in the 1950's and ongoing internal migration in Turkey. The aim of study is evaluation of data that indicating the population features and attracts attention to decrease population in Eflani. In the study, population censuses that were conducted in 1955-2000 by the Statistical Institute of Turkey and the results of address based population registration system results; also 2000 Registration system migration statistics have been used. A variety of research findings and interpretations were made about the decline of the population in the district.  As a result, it is emphasized that Eflani is a district that has been losing population.

 Key words: Eflani, Population, Karabük


Tam metin:

PDF