SANDIKLI İLÇESİNDE DOĞAL YAPININ KIR YERLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ/Effects on Natural Environment at Rural Settlements in Sandıklı District

Barış Taş
1.791 1.473

Öz


Özet

Kır yerleşmeleri, doğal ortamda yalın halde bulunmalarından ötürü, doğal ortamı en iyi yansıtan yerleşmelerdir. Sahip oldukları fonksiyonlar büyük ölçüde, bulundukları doğal çevrenin özellikleriyle ilişkilidir. Bu özelliği ile kır yerleşmeleri, diğer yerleşmelerden kolaylıkla  ayırt edilirler. Doğal ortam ile insan arasındaki ilişkilerin ortaya konmasında  yerleşmeler, önemli bir gösterge durumundadırlar.  Farklı doğal çevre koşullarının gözlendiği Sandıklı İlçesi’ndeki kır yerleşmeleri de doğal ortam koşullarından etkilenmiştir. Yapı malzemesi, ekonomik faaliyet kolları ve yerleşmenin sahip olduğu doku ve biçim gibi kır yerleşmelerine özgü durumlar doğal ortamdan etkilenmiştir. Ova üzerinde yer alan kır yerleşmeleri ile dağ kütlelerinin yamaçlarında konumlanmış kır yerleşmeleri, gerek yapı malzemesi, gerek hakim ekonomik faaliyet gerekse nüfus ve doku gibi özellikler bakımından birbirinden farklıdır.

Anahtar Kelimeler: Kır yerleşmeleri, Sandıklı, doğal çevre.

Abstract

Because of the fact that rural settlements are naked in environment, These settlements reflect or present environment very well. The functions of these settlements can be related to their environmental characters. Thus, rural settlements are distinguished, clearly. Settlements are important indicators in terms of the relations between environment and human. Rural settlements in Sandıklı county where different environmental conditions are observed, have been affected by environmental conditions. Building materials, The fields or branches of economical activities and various types of settlements have been affected by environment. Rural settlements on plain, side of a mountain and high land are different from each other in terms of bulding structure, common economical activities and demographical characters.

Keywords: Rural settlemets, Sandıklı, natural environment.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/