AFETLERE MARUZ KALAN YERLEŞMELERİN YER DEĞİŞİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA BİR ÖRNEK: İSPİR MADENKÖPRÜBAŞI BELDESİ ELMALI MAHALLESİ The problems Encountered In Post-Disaster Reconstruction Of Traditional Settlements: The Municipalicty Of İspir Madenköprü..

Yaşar Gök, Muhsin Yazar
2.126 913

Öz


Özet

Bu araştırma ile İspir İlçesi Madenköprübaşı Beldesi Elmalı Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonucu, yeniden inşa edilen konutların; yerleşme yeri ile sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yapılan gözlemler ve mülakatlar sonucu, yeni yerleşim yeri ve konutların, Eski Elmalı Mahallesi’ndeki yer ve konutlarla mukayese edilemeyecek kadar planlı ve çağdaş bir yerleşme olduğu görülmüştür. Ancak, yeni yerin ve konutların ailelerin bazı sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi, birtakım altyapı imkânlarından da yoksun olduğu tespit edilmiştir.

Diğer birçok kır yerleşmesinde olduğu gibi, Elmalı Mahallesi’nde de geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bu itibarla inşa edilmiş bulunan konutların sadece afete dayanıklı ve modern bir yerleşme olması yeterli olmamıştır. Konutların ve yerleşme yerinin; ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan eksikliklerinin bulunması nedeniyle, ailelerin çoğu bu konutlara yerleşmemiş, devletin önemli miktarda bir kaynağı boşa gitmiştir. Bu itibarla, bundan sonra afetler dolayısıyla yeniden inşası gereken yerleşmelerin bütün özelliklerinin dikkate alınarak, inşa edilmesinin daha uygun olacağı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İspir, Elmalı Mahallesi, Madenköprübaşı, heyelan, afet, afet konutları.

 Abstract

 This study examined the socio-economic and socio-cultural features and locations of houses that were rebuilt following the landslide that occurred in the Elmalı neighborhood of Madenköprübaşı, in İspir District.

Observations and interviews carried out during the study showed that the new settlement and the houses are planned and modern, which cannot be compared to the settlement and houses in the Old Elmalı Neighborhood. It was also found that the new settlement and the houses fail to meet some social, cultural and economic needs of families and lack some infrastructure opportunities.

As in most other rural settlements, the Elmalı neighborhood is economically dependent on agriculture and animal husbandry; The newly constructed houses therefore needed to meet the associated social and cultural needs of residents, and it was not enough them to be planned solely as a modern settlement and constructed to resist natural disasters.  Due to the economic, social and cultural shortcomings of the houses and the settlement, most of the families did not settle in the houses and a significant investment of public resources was therefore wasted.  The study findings emphasize the need for future reconstruction projects to consider all the social and cultural characteristics of local housing and settlement types, rather than imposing a generic redevelopment strategy.

Key words: Elmalı Neighborhood, Madenköprübaşı, landslide, disaster, disaster houses Turkey. 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/