ÇAL MAĞARASI (DÜZKÖY-TRABZON) VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN ÖNEMİ The Importance of Çal Cave (Düzköy-Trabzon) and its Surroundings as Regards Ecotourism Potential

Mehmet Zaman, İbrahim Fevzi Şahin, Salih Birinci
3.921 1.478

Öz


ÖZET:

      Çal Mağarası, Trabzon ili Düzköy İlçesi’nin 5 km güneybatısında, denizden 1050 m yüksekte Çalköy Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Mağara girişi, Çalköy’den Çayırbağı Beldesi’ne giden stabilize yolun 1. km’sindeki Kulaklık Deresi üzerinde bulunmaktadır. Akçaabat’a yaklaşık 32 km, Trabzon’a ise 45 km uzaklıktadır. Mağara,  aydınlatma, gezi platformları ve çeşitli düzenlemeleri tamamlanarak 2003 yılında turizme açılmıştır. Çal Mağarası sarkıt ve dikitleri, yeraltı deresi ve şelalesi ile kuşkusuz yöredeki önemli turizm değerlerinden biridir.

        Çal Mağarası çevresi, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar nedeniyle de, önemli çekiciliklere sahiptir. Bu özellikleriyle de, ekoturizm çeşitliliği bakımından ülkemizin önemli alanlarından biri konumundadır. Nitekim mağara turizminin yanı sıra başta dağ ve yayla turizmi, kültür turizmi, botanik turizmi, kırsal turizm olmak üzere doğaya dayalı çeşitli rekreasyonel etkinliklerin yapılabileceği ve bunların daha da geliştirilebileceği bir potansiyele sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Mağara, Çal Mağarası, Ekoturizm,

ABSTRACT

Çal Cave is located within Çal County at an altitude of 1050 meters, 5 kilometres southwest of Düzköy town, Trabzon. The entrance of the cave is on Kulaklık stream on the first kilometre of the stabilized road from Çalköy to Çayırbağı. It is at a distance of 32 kilometres to Akçaabat and 45 kilometres to Trabzon. The cave was opened to tourism with the completion of lighting, walking platforms and various other facilities. Çal cave is one of the most significant tourism attractions of the region with its stalactites and stalagmites, underground stream and waterfall.

Çal cave and its surroundings have have a number of attractions with their natural and cultural resources. With this peculiarity, they are among important ecotourism sites in Turkey. In addition to cave tourism, they have the potential for mountain and high plateau tourism, cultural tourism, botanical tourism and  rural tourism which make possible various recreational activities based on nature.

 Key Words: Cave, Çal Cave, ecotourism


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/