TURİZMİN KENTSEL GELİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ÖRNEK İNCELEME ANTALYA-TÜRKİYE /The effects of tourısm on urban development: A case study on Antalya-Turkey

Ayhan Akış
4.113 740

Öz


Bu çalışmanın amacı; turizmin Antalya kentine olan etkilerini ortaya koymak ve turizmin kent üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl bertaraf edilebileceği üzerinde çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma ortaya konulurken turizmin kent üzerinde en fazla etkilerinin görüldüğü bölgelerde kentte birçok arazi çalışması yapılmıştır. Kentle ilgili gerek belediye gerekse diğer kuruluşların görüşlerine başvurularak ilgililerle mülakatlar yapılmıştır. Bu çalışma Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Muratpaşa ve Konyaaltı belediyelerinin sınırlarını kapsamaktadır.

Bulgular: Antalya Türkiye'de meydana gelen 1980'li yıllardaki turizm patlamasından en fazla etkilenen kentlerden birisidir. Antalya il olarak yaklaşık 9 milyon (2008) turist almaktadır. Önemli bir kısmı şehirde ya da şehre yakın yerlerde konaklayan turistler ulaşım nedeniyle kent merkeziyle bağlantılıdır. Bu da, daha çok ulaşım anlamında kente en fazla yükü oluşturan etkendir. 1980'li yıllarda kentteki turizm patlamasının etkisiyle kente yapılan iş göçü sonucunda kentin nüfusunda da bir patlama yaşanmıştır. Şöyle ki, kent nüfusu 1927 yılında 36 324 iken, 1970 yılında 164 950'ye, 1985 yılında 338 817'ye, 2007'de 913 568'e ulaşmıştır. Özellikle yaz aylarında kent merkezindeki nüfus (yaklaşık 2 milyon) kentsel alanlara ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskı daha çok trafik üzerine olurken aynı zamanda ihtiyaç duyulan kentsel alanların eksikliğini de ortaya koymaktadır. Turizmde çalışmak için Antalya kentine yapılan göçler, daha çok kentin kuzey kesiminde yerleşmektedir. Bunun sonucunda bu bölgelerde kentsel fonksiyonlar eksik kalmakta ve bu bölgelere çok sayıda gece kondu yapılmaktadır.

Sonuç: Antalya kentinin üç temel sorunu vardır. Birincisi bazı semtlerin kentsel anlamda kullanış problemidir. Bu problemi ortadan kaldırmak için mevcut kent yönetimleri, Cumhuriyet Meydanı, Doğu Garajı, Eski Otogar, Kaleiçi, Kale Kapısı, Demirciler ve Sobacılar çarşıları gibi bazı semtlerde kentsel dönüşüm projeleri uygulamaya koymuşlardır. Bu çabalar kentsel dönüşüm gerektiren diğer semtler için de uygulanmalıdır. İkincisi kentin trafik problemidir. Özellikle yaz aylarında turistlerin fazlaca kente geldiği mevsim olması dolayısıyla, yolların trafik yükünü çekememesi açısından alternatif ulaşım sistemleri geliştirilmelidir. Kentte, kentin zemini sağlam olmadığı için metro yapılamamakta, bu nedenle yapımı devam eden tramvay çalışmasına hız verilmelidir. Ayrıca, Antalya'da kent içi trafiği hızlandırmak için kent içindeki doğu-batı istikametli ana yola canlılık kazandırılmalıdır. Bunlara ilaveten, kentte şu anda yetersiz olan çevre yoluna yenisi eklenerek kentte etkin bir kent içi ulaşımı sağlanabilir. Üçüncü problem ise halkın ihtiyacı olan kentsel alanların eksikliğidir. Antalya'da meydana gelen hızlı kentleşmeyle beraber şuana kadar yapılan kent planlarında halkın ihtiyaçlarını karşılayacak kentsel alanlara yeterince yer verilmemiştir. Bu nedenle bundan sonra belediyelerin uygulayacağı kent planlarında halkın kullanabileceği park, alış veriş merkezi, yeşil alan, sinema, tiyatro gibi alan ve tesislerin arttırılması kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Kent, Turizm, Turizmin Etkileri, Kentsel Gelişim.

 ABSTRACT

The aim of this research is to determine the effects of tourism on Antalya and to offer solutions to defeat the negative effects of tourism on Antalya. This research includes the limits of Antalya Metropolitan, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Muratpaşa and Konyaaltı Municipalities.

Findings: Antalya is one of the cities that was most affected from the tourism boom occurred in 1980s in Turkey. As local, Antalya province receives approximately 9 million foreign tourists (2008). A considerable part of tourists who lodge in the city or places close to the city are related with the city centre owing to transportation. And also this situation is the factor that composes most of the bulk in aspect of transportation. There happened to be boom of population of the city resulted from labors immigration by the effects of tourism boom in 1980s. That is to say; city population rose to 912 568 in 2007, 338 817 in 1985,       164 950 in 1970 while it was 36 324 in 1927. The population in the city centre (approximately 2 million) seriously coerces the urban areas especially in summer months. In the meantime, that coercion that focuses on traffic also manifests the lack of urban areas needed. The immigrants who come to Antalya in order to work in tourism sector accommodate mostly in the north side of the city. As a result, urban functions are insufficient in these areas and a great number of shanty houses are built.

Results: There are three affairs of Antalya city. First is the problem of using some districts in urban aspect. In order to tackle that problem, the present urban management has carried out urban transformation projects in some districts like Cumhuriyet Meydanı, Doğu Garajı, Eski Otogar, Kaleiçi, Kale Kapısı, Demirciler and Sobacılar Çarşısı. Second is the traffic problem of the city. Since summer is the season when tourists come affluently to the city, alternative transportation systems must be enhanced to tackle the traffic problem that increases in the season. The ongoing tramway construction in the city must be expedited. Besides, the traffic in main road with east-west directions must be regulated to make it gain alacrity and expedite inner traffic in the city. And the third problem is the lack of urban areas public need. From now on, it is inevitable for the municipalities to enhance the public areas such as parks, shopping centers, green fields, cinemas, and theatres.

Key Words: Antalya, Urban, Tourism, Tourism Effects, Urban Development.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/