SİLİVRİ’DE TURİZMİN GELİŞMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ / Development tourısm actıvıtıes in Silivri

Özlem Sertkaya Doğan
2.027 374

Öz


Önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan turizm, bir çok şehir için öncelikli olarak geliştirilmesi gereken fonksiyonlardandır. Bu şehirlerden biri olan Silivri'de ise, turizm faaliyetlerinde daha çok yazlık ev olarak tanımlayabileceğimiz ikinci konutların varlığı etken rol oynamaktadır. Özellikle İstanbul ve yakın çevresinde yaşayanların sahip oldukları bu konutlar, yaz aylarında Silivri nüfusunun da  artmasına yol açmaktadır. Bu durum, aynı zamanda eğlence, yeme-içme, alışveriş, konfeksiyon gibi  pek çok tüketime yönelik hizmet sektörünün canlanmasına da imkan tanır.

Silivri'de geçmişten günümüze turizm faaliyetlerinin durumu ve geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespit edilerek uygulanması, şehrin ekonomik bakımdan daha da kalkınması için son derece önemlidir.

Anahtar kelimeler: Silivri, turizm, gelişim, kalkınma, ekonomik faaliyetler

 Abstrac:

Tourism is one of the most important economical activities and primarily necessary for development for most of the cities. Silivri can be characterized among these cities and residential units identified as summer house mostly have an active role in tourism activities. These houses are owned by persons live in or near İstanbul, and cause 4-5 fold increase in population. This condition also enables revival of most of service industry. The circumstances of tourism activities from past to present and determination and carrying out the necessary points for development in Silivri are necessary for development and progress economically.

 Key Words:Tourism-Progress-Development-Silivri-Economical Activities


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/