ANLAMI, TANIMI, KONUSU VE FELSEFESİ BAKIMINDAN COĞRAFYA İLMİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER/In Terms of Its Meaning, Definition, Subject and Philosophy Some Opinions on Science of Geography

Hayati Doğanay
4.021 2.704

Öz


 Felsefe, tarih, matematik gibi oluşum geçmişi en eski bilimlerden biri de coğrafya ilmidir. Yaklaşık M. Ö. III. yü yıl sonlarından buyana g¢egraph¢e ya da geoprafica adı altında çalışmalar yapılmış olup, günümüz dünyasının hemen her ülkesinde, ilk öğretim ve orta öğretim kademelerinde eğitimi; yüksek öğretimde ise, araştırma ve uygulamaları yapılmaktadır.

Bu bağlamda, ülkemizde de hiç olmazsa XX. Yüzyıl başlarından buyana coğrafyanın, hem eğitimi, hem de araştırmaları ve öğretimi yapılmaktadır. Ancak bu ilimde, örneğin esas tema, buna dayalı başlıca araştırma yöntemleri, düşünce ilkeleri ve ifade teknikleri gibi önemli bilimsel yöntem konuları üzerinde, araştırmacılar arasında henüz bir konsensus oluşamadığı göze çarpmaktadır. Sanırım bu önemli sorunda, ülkemizde bu ilmin kurucuları ve onların yetiştirdiği coğrafyacıların eserlerinde analiz ve sentez ettikleri fikirlerin, yeterince anlaşılamaması rol oynamaktadır.

Esas tema ve yöntem konularına katkı yapacağı düşülen çalışmamızda; bu temel konu ile araştırma yöntemleri, düşünce ilkeleri ve ifade tekniklerinin, derli toplu bir biçimde sunulmasının, coğrafya öğretmenleri, lisans öğrencileri ve lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılara, sözü edilen sorunların aşılmasında, bir bakış ufku kazandıracağını düşüyorum.

 Anahtar Kelimeler: insan, çevre, coğrafya

ABSTRACT

 Like philosophy, history and mathematics; geography is  one the oldest sciences. from the end of the 3rd century B.C. to this day, studies under the name of g¢egraph¢e or geoprafica have been carried out. Today,in almost every country geography education is part of the curriculum in elementary and secondary schools, while research and applications related to geography are conducted in higher education.

In this context, in Turkey education and research in geography together with the training of teachers of geography have been carried out, at least, since the beginning of the 20th century . However, it is evident in this science that there is no consensus among researchers as to the important issues related to the scientific method.  For example, the main theme, certain research methods, principles of thought and the techniques of expression. In my opinion, the fact that in Turkey the ideas analyzed and synthesized by the founders of this science and the geographers raised by them in their studies are not sufficiently understood plays an important role in this serious problem. 

I am of the opinion that presenting the main issue and research methods, principles of thought and expression techniques in an ordered way in our study will contribute to the issues of the main theme and method will assist geography teachers, undergraduate students and postgraduate researchers to develop a way of overcoming the above mentioned problems.

Key Words: human, environment, geography


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/