ÇEVRECİ BARAJLARA GEÇMİŞTEN BİR ÖRNEK: TURNA (KEŞİŞ) GÖLÜ/ An Example Of Envıronmental Dams From The Past: Lake Turna (Keşiş)

Süleyman Elmacı
1.682 342

Öz


Ülkemizde özellikleri birbirinden farklı göller bulunmaktadır. Doğal ortamın bir parçası olarak bu göllerin ekosisteme önemli katkıları vardır. Ekosistemin bir parçası olan insan, içme, kullanma suyu ve tarımsal sulamada göllerden geçmişten günümüze yararlanmıştır.

Tarihi açıdan bakıldığında bu amaçlarla faydalanılan belki en eski göl; Van Gölü havzasında 2544 m. yükseltideki Turna (Keşiş) Gölü'dür. 2800 yıl önce Urartular bu gölden çevresine zarar vermeden, suyunu artırarak yararlanma yoluna gitmişlerdir.

Anahtar Kelimeler; Çevreci baraj, Turna (Keşiş) Gölü, Van Gölü havzası

ABSTRACT

In our country are found lakes of different characteristics. An inseperable part of natural environment, these lakes make significant contributions to the ecosystem. Human beings, a part of the ecosystem, have always benefited from lakes to get drinking-water and irrigate their lands.

When historically studied, the lake probably employed for such purposes in the most ancient times is Lake Turna, a lake situated in the basin of Lake Van at an altitude of 2544 m. 2800 years ago, the Urartians tried to make use of this lake by purifying its water with giving no harm to its environment.

Key Words: Environmental Dam, Keşiş Lake, Van Lake Basin


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/