AFYONKARAHİSAR İLİNDE İLLER ARASI GÖÇLERİN GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİYLE ANALİZİ/ An Analysis of Development Indexes with Inter Provincial Migration in Afyonkarahisar Province

Mustafa Yakar, Sinan Saraçlı, Hakkı Yazıcı
2.030 1.276

Öz


Bu çalışma, Afyonkarahisar ilinde iller arası net göçlerin Türkiye'deki dağılımını çeşitli gelişmişlik endeksleri kullanılarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Buna göre ilin 1975-2000 döneminde iller arasında toplam net göçler ile DPT (2003) ve Ünal (2008) tarafından illere ait hesaplanan bazı gelişmişlik endekslerine ait değerler araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. İllere göre net göç değerleri bağımsız değişkeni oluştururken, göçlere etkisi olduğu öngörülen gelişmişlik endeksleri bağımlı değişken olarak belirlenmiş ve istatistiksel analizi yapılmıştır. Sonuçta Afyonkarahisar ilindeki iller arası net göçler üzerinde en fazla sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinin etkili olduğu görülmüştür. İlin net göç aldığı iller, daha düşük seviyede, net göç verilen iller ise daha yüksek seviyede gelişmişlik endeks değerine sahiptir.       

Anahtar Kelimeler: İller arası Göç, Gelişmişlik Endeksleri, Afyonkarahisar İli

Abstract:

The  aim of in this study is to analyse the distribution of inter provicial net migration in Afyonkarahisar province in Turkey by using with various development indexes. According to this from 1975-2000 period total interprovincial net migration and DPT and Ünal prepared with province some development indexes data construct the data of study. While  net migration data are constructing  independent variable in respect of provinces, development indexes data whose effects on migration are predicted, are determined as dependent variable and its statistical analysis  have been made. In result, the most effect of socio-economic development indexes on the inter provincial net migration in Afyonkarahisar province  have been determined. While provinces which net in migration, have less indexes data level, provinces which  net out migration, have more indexes value than development indexes value of Afyonkarahisar province.

Keywords:Inter-provincial Migration, Development Indexes, Afyonkarahisar Province


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/