KAYABEYLİ’NİN (BASKİL/ELAZIĞ) YER DEĞİŞTİRMESİNDE ETKİLİ OLAN DOĞAL OLAYLAR/ Natural Events Affected Change Place Of Kayabeyli Village (Baskil/Elazığ)

Murat Sunkar
1.676 314

Öz


Bu çalışmada,  Kayabeyli (Baskil /Elazığ) köyünün yer değiştirmesinde etkili olan kaya düşmeleri, sel ve çığ olayları değerlendirilmiştir. Kırsal yerleşmelerin büyük bölümü yerleşme açısından elverişli olmayan alanlarda kurulduğu için zamanla terk edilmekte veya başka alana taşınmaktadır. Bu yer değiştirme üzerinde doğal felaketler ve ekonomik faktörler etkili olmaktadır. Baskil (Elazığ) ilçesine bağlı Kayabeyli (Rışvanuşağı) köyü de doğal olaylar sonucu yer değiştirmek zorunda kalmış bir kırsal yerleşmedir. Kayabeyli, Elazığ'ın batısında Hasan Dağı güney eteklerinde kurulmuştur. Köy, faylanma etkisine bağlı oluşan falez şeklindeki dik kayalık alanların önünde kurulduğu için kaya düşmeleri riski çok yüksektir. Meskenlerin eğimli yamaçların önünde birikinti yelpazesinin kök kesimine kurulması çığ ve taşkın riskini doğurmuştur. Bu yerleşmenin kuruluşunda doğal riskler göz ardı edildiği için uzun süre kaya düşmeleri, sel ve çığ olayları etkisinde kalmıştır. Kayabeyli'nin taşınmasında yanlış yer seçiminin yanında insanın doğal bitki örtüsünü tahrip etmesi de etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Baskil, Kayabeyli, Doğal felaketler, Kaya düşmeleri

ABSTRACT

In this study, rock falling, floods and avalanches which have caused Kayabeyli village to change its place, were investigated. The most of rural settlements have been settle down through unsuitable area, thus they have been transported to another places or they have been abandoned. Natural disasters and economic factors affects this transportation and cause to change residential area. Kayabeyli (Rışvanuşağı) village, one of Baskil's (Elazığ) village, is a rural residential area which has have to been transported to another place because of natural disasters. Kayabeyli has been settled down on south side of Hasan Mountain at western Elazığ. It is located in front of  cliff formed by fault like falaises, therefore the risk of rock falling is very high. Building houses in front of high slope and on foot of aluvial fans increased flood and avalanche risks. Because of ignorence of natural disasters risks during construction this village has been exposed to rock falling, floods, and avalanches. Beside selection of unsuitable area for settlement, destruction of natural vegetation by human also caused to transport Kayabeyli village and change it places.

Keywords: Baskil, Kayabeyli, Natural disasters, Rock falling


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/