OLUŞMUŞ ve AKTİVİTESİNİ SÜRDÜREN KARIŞIK TİP BİR HEYELAN: ELMALI-MADENKÖPRÜBAŞI (İSPİR-ERZURUM) HEYELANI, SORUNLAR ve ÖNERİLER/A Complex Type Landslide That Occurred and Maintains Its Activity: The Elmalı-Madenköprübaşı Landslide (İspir-Erzurum) , Problem

İbrahim Kopar
1.648 787

Öz


Elmalı Heyelanı, Erzurum İli'nin İspir ilçesine bağlı Madenköprübaşı Beldesi'ne yaklaşık 1,5 km mesafedeki Elmalı Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Heyelan Alt Kretase yaşlı çökel topluluğunun Bağların dere vadisine doğru kaymasıyla oluşmuştur. Eski bir tarihte meydana gelen ve günümüzde de aktivitesini sürdüren heyelan karışık tip kayma yapısı göstermektedir. Yaklaşık olarak 1,1 km2 yüzölçüme sahip heyelan sahasının doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu 2050 m, kuzey-güney istikametindeki genişliği 590 m, kayan kütlenin kalınlığı ise 80 m dir. Jeomorfolojik olarak oluştuğu kesimi büyük ölçüde değiştiren ve eteğindeki Elmalı Mahallesine büyük zarar veren heyelan olayı, hala çözüm bekleyen önemli sosyo-ekonomik problemlere neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elmalı Heyelanı, Madenköprübaşı, İspir, Erzurum, Türkiye.

ABSTRACT

The Elmalı landslide is situated in Elmalı quarter boundaries nearly 1,5 km from Madenköprübasi town, İspir district, Erzurum province. It was formed as a result of the slide of Lower Cretaceous sediment community towards Bagların stream valley. The landslide, which occurred a long time ago and which still maintains its activity, has a complex type slide structure. The landslide area is of 1,1 km² and has a length of 2050 metres. Its width is 590 metres, and the thickness of the slided mass is 80 metres. That landslide, which greatly changed the area geomorphologically and damaged the Elmalı District, has caused important socio-economic problems still waiting for solution.

Key words: Elmalı landslide, Madenköpübaşı, İspir, Erzurum, Turkey.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/