AMASYA’DA BAMYA (OKRA) TARIMININ COĞRAFİ ESASLARI: ÜRETİMİYLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞI VE SORUNLARI/ Geographic Principals of Okra farming in Amasya: Features for its Production, and its Distribution and Problems

Süleyman Elmacı
2.537 2.600

Öz


Ülkemizin tarımsal üretiminde bazı iller belirli ürünlerde öne çıkmaktadır. Ürünlerin buralarda üretilmesinde doğal ve beşeri çevrenin özellikleri etkilidir. Bamya Karadeniz Bölgesi'nde en fazla Orta Karadeniz Bölümü'nde yetiştirilir. Bölümde ve aynı zamanda bölge içinde Amasya üretimde ilk sıradadır. Bu ilde yetiştirilen ve Amasya çiçek bamyası denilen tarımsal ürünün il ekonomisine katkısı oldukça fazladır.

Bitkisel bir yiyecek olarak insan sağlığı için çeşitli yararları bulunan bamyanın doğal ve beşeri çevre özellikleri uygun bu ilde üretilmesi ve ekonomik potansiyelinin tam değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler; Bamya tarımı, Amasya, Coğrafi esas

Abstract

In the agricultural production of our country, some provinces have become well-known for the growth of certain crops. The characteristics of a natural habitat and human population have always had a great impact on the production of certain crops in such provinces. Okra is grown in the Black Sea region, specifically in the middle Black Sea part. Amasya comes first in the production of okra not only in the Middle Black Sea region but in the whole region as well. The contribution of this agricultural crop, Amasya Flower Okra, which is grown in this province, to the provincial economy is higly great. 

The fact that Okra, which is of various benefits for human life as a vegetal food, should be grown in a suitable province, which provides a suitable natural habitat and human population for this crop, is of great importance for the full explotation of its economic potential.

Key words; Okra farming, Amasya, Geographic Features

Tam metin:

PDF