CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1927-2008) ERZURUM İLİNİN KIR-ŞEHİR NÜFUS DEĞİŞİMİ/ Rural-Urban Population Change in Erzurum in the Period of Republic

Yaşar Gök, Alperen Kayserili
2.741 1.092

Öz


Bu çalışmada, Erzurum ili kır-şehir nüfusunun sayım dönemleri açısından bir değerlendirmesi yapılarak; Cumhuriyet döneminde il nüfusundaki şehirleşme oranını ve seyrini belirlemek ve kır-şehir nüfusunun dağılımındaki nedenleri mercek altına almak amaçlanmıştır. TÜİK tarafından yapılan sayım sonuçlarının değerlendirilmesiyle ortaya çıkarılan tablo, hem il nüfusunun genel yapısı hakkında bir analize imkân sağlayacak hem de ilerleyen dönemler için öngörülerde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Yaklaşık 75 yıllık sürede, şehirli nüfusun oranının beş kat kadar arttığı, kır nüfusu oranının üç kata yakın azaldığı Erzurum ilinde, tüm sayım dönemlerinde şehirli nüfus oranının Türkiye ortalamalarının altında olduğu görülmektedir. Bu şekliyle, Cumhuriyet döneminde yapılan sayımların (1927-2008) değerlendirilmesi ve özellikle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarının da irdelenmesi, il çapında kır-şehir nüfusundaki önemli değişme ve gelişmelerin varlığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kır-Şehir nüfusu, Erzurum, Nüfus değişimi.

Abstract

In this study, it was aimed to make an evaluation of rural-urban population in Erzurum according to the years of census, to determine the urbanization rate in the population of the city and course of the change in it, and to search the reasons underlying the distribution in rural-urban population. The table intended to be formed by an analysis of the censuses carried out by TÜİK (Turkish of Statistical Institute), will both allow an analysis of the general structure of population in the city and facilitate the predictions about the future. Looking at the nearly 75-year duration, it is seen that, in all censuses, the rate of urban population in Erzurum has been under the average of Turkey, where the rate of urban population increased almost five times whereas the rate of rural population declined three times. In this respect, evaluation of the censuses throughout the period of republic (1927-2008) and, particularly, analysis of the results of the Address Registration System (ADNKS) indicate the existence of considerable change and development in rural-urban population.

Key words: Rural-Urban population, Erzurum, Population change.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/