SEDİR ADASI VE ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ/ Kadrea (Sedir Island) And Geomorphologic Features Of Its Environs

Mustafa Girgin, Mustafa Ertürk
1.618 960

Öz


Bu çalışmada, Sedir Adası'nın morfolojik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada adanın turizm potansiyelini belirleyen jeolojik ve morfolojik yapının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ada içerisinde yer alan Kleopatra plajı kumullarının yapısı ile Antik Kadrea şehrinde kullanılan yapı malzemelerinin yapıları incelenerek ada jeolojisi hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. Ayrıca geçmiş tektonik hareketlenmeler ile ortaya çıkan ada morfolojisinin yanı sıra, kıyı morfolojisinin birçok örneği ada üzerinde tespit edilmiştir. Gökova körfezinin bir parçası olan adanın küçük olması ve su kaynaklarını kısıtlı oluşu ada üzerindeki daha sonra oluşabilecek yerleşmelerin gelişimini de etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Sedir Adası, morfoloji, Kleopatra Plajı, jeoloji,

ABSTRACT

This study investigates the morphologic aspects of Kadrea ( Sedir Island). With this study it is aimed to find out the geologic and morphologic aspects which will reveal potential for tourism in and around the island. The study tried to gather information about geology of the island by investigating the properties of the sand formed in Cleopatra Beach and construction materials used in Ancient Kadrea. In addition, many sea-side morphology samples are detected on the island along with the island morphology caused by tektonic earthquakes in the past. The fact that this island is very small and lack of water supplies affected the development of possible future settlements on the island.

Key words: Sedir Island, morphologic, Cleopatra Beach, geology.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/