TRABZON’DA GELİŞMEKTE OLAN BİR TURİZM MERKEZİ: KAYABAŞI YAYLASI / A Developing Tourism Center in Trabzon: High Plateau of Kayabaşı

Ahmet Çavuş, Namık Tanfer Altaş
3.217 771

Öz


Ülkemizde kıyı turizmi olarak tanımlanan güneş, kum deniz üçlüsüne alternatif oluşturmak, turistik aktiviteyi daha geniş alanlara yaymak, Karadeniz'in yaylalarından turizm amaçlı yararlanmak, özel girişime örnek oluşturmak, istihdam alanlarına katkı yapmak gibi amaçlarla Trabzon İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Kayabaşı Yayla Kent, Zigana ve Hıdırnebi'den sonra inşa edilen üçüncü turistik merkez özelliği taşımaktadır.

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Işıklar Beldesi sınırları içinde yer alan bu yerleşme, yaklaşık 1800 m. yükseklikte bulunmakta olup, Akçaabat'a 38, Trabzon'a 50 km. uzaklıkta yer almaktadır. Bozulmamış doğası, temiz havası, zengin kültürel özellikleri ve girişimci aileleriyle turizm için uygun özellikler taşıyan bir sahadır.

Burada kurulan turistik aktivite mekânlarıyla, Trabzon'da yayla turizminin geliştirilmesi, turizmin daha geniş alanlara yayılması, sahip olunan değerlerin çevre doğa dengesine dikkat edilerek paylaşılması ve ekonomik getiri sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kayabaşı, yayla, turizm, yayla kent.

Abstract

High Plateau City of Kayabaşı built by Trabzon Provincial Administration in order to make an alternative to the trio of sea-sand-sun which is defined as coastal tourism, to extend touristic activities to wider areas, utilize plateaus for touristic purposes, to encorage private initiatives, and to make contributions to the sectors of employment is the third tourism center after Zigana and Hıdırnebi.

This settling within the borders of  Municipality of Işıklar in Akçaabat in Trabzon has an altitude of 1800 m and it is 38 km to Akçaabat and 50 km to Trabzon. It is a convenient area for tourism with its untouched nature, fresh air, rich cultural diversity, and enterprising families.

By the facitilities of touristic activities here, it is aimed to develop high plateau tourism, extend tourism to new areas, share the touristic values with others caring not to damage the ecological balance, and provide a source of income.

Keywords: Kayabaşı, high plateaus, tourism, provide a source of income, plateau city.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/