ULUBORLU İLÇESİNDE KİRAZ ZİRAATI / Cherry Agriculture in Uluborlu District

Turhan Çetin
2.261 1.014

Öz


Uluborlu ilçesi Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü'nün Göller Yöresinde bulunur. Yönetim olarak Isparta ili sınırları içerisindedir. Yörenin iklim özellikleri, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş özelliği göstermektedir. Nitekim Uluborlu'nun yıllık ortalama sıcaklığı 11,7 ºC ve yıllık ortalama yağış miktarı ise 644 mm'dir.

Bu araştırmada Uluborlu ilçesinde kiraz ziraatı incelenmiştir. Son otuz yılda ilçedeki tarımsal faaliyetlerde yaşanan gelişmeler yörenin bölgedeki ekonomik fonksiyonunu artırmıştır. Kiraz ziraatı; yer şekilleri, iklim, toprak ve su gibi doğal ortam koşullarının etkisi altındadır. Bu koşullara; arazinin mülkiyet durumu, tarımsal kültür, sulama, ulaşım ve pazarlama gibi beşeri faktörleri de eklemek gerekir.

Uluborlu ilçesinde 17 tür kiraz yetiştirilmektedir. Ancak bunlar içerisinde "Ziraat 0900" adı verilen kiraz türünün üretimi diğerlerine göre daha yaygın olarak yapılmaktadır. Dünyada Türk kirazı olarak tanınan bu kiraz en çok ihraç edilen türdür. Uluborlu ilçesinde 2006 yılında 6050 ton kiraz üretilmiştir. Bu kirazın 4850 tonu ihraç edilmiştir.

İlçedeki kiraz ziraatından daha fazla gelir elde edebilmek için; mevcut soğuk hava depolarının sayı ve kapasiteleri artırılmalı, ilçenin ana karayolu bağlantısı güçlendirilmeli, demiryolu bağlantısı sağlanmalı ve Antalya havalimanına bağlantısı güçlendirilmelidir

İlçedeki geleneksel hale dönüştürülen Kiraz Şenlikleri uluslararası boyuta taşınmalı ve kirazın dünyaya tanıtımı hızlandırılmalıdır.

Yöredeki kiraz üreticileri; zirai bakım, üretim ve pazarlama konularında gerekli atılımları yapmalıdırlar. Bu konuda yöredeki üreticiler tarımsal kalkınma kooperatiflerinde aktif olarak görev almalı ve bu kooperatifler pazarlama, rekabet ve ihracat alanlarında da faaliyetlerini geliştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uluborlu ilçesi, kiraz ziraatı, ekonomik kalkınma

ABSTRACT 

Uluborlu is in the Region of Lakes in the Mediterranean Region which is in Antalya Part. It belongs to Isparta province. Seasonal features of the region are a mix of both Mediterranean and territorial seasons. Annual mean temperature is 11.7˚C and annual mean rain is 644 mm in Uluborlu.

The study is concerned with the cherry agriculture in Uluborlu. Advances in agricultural activities of Uluborlu in past thirty years have increased the economical functions of the region. Natural environment such as geographical forms, season, soil, and water characteristics influences the cherry agriculture. In addition to such factors, other related factors are agricultural traditions, transportation, marketing and irrigation.

Seventeen types of cherry are being produced in Uluborlu. However, one kind, namely "Agriculture 0900", is much more commonly produced. This type of cherry which is known as Turkish cherry is the one which is the most exported cherry type. 6050 tons of cherry  are produced in 2006 in Uluborlu of these, 4850 tons are exported.

In order to increase the income from cherry agriculture, the following steps should be taken: increase in the number and capacity of the current cold stores, improving the connections to main road, providing railway options, improving the connections to Antalya Airport.

Cherry Fest which becomes a traditional activity in the district should be international to introduce it globally.

Local producers should actively take part in agricultural cooperations and these cooperations improve their marketing, competition and exportation activities.

Key Words: Uluborlu district, cherry agriculture, economical development


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/