AŞAĞI YEŞİLIRMAK VADİSİNDE DOĞAL ZEYTİN ALANLARI VE EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ/ Olea Sylvestrıs Areas in the Lower Yesılırmak Valley and Its Economıc Utılıty

Süleyman Elmacı
1.690 1.004

Öz


Karadeniz Bölgesi'nde ülkemiz ormanlarının %27'si bulunmaktadır. Ülkemizin her yöresinde olduğu gibi bu bölgede de ormanların özellikle yakacak ve mesken yapımı için tahrip edildiği bir gerçektir. Ormanların tahribini önlemek için özellikle orman köylülerinin ekonomik faaliyet alanlarını çeşitlendirmek ve onların ormanları tahrip etmeye yönelik ekonomik faaliyetlerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Orta Karadeniz Bölümü'nde doğal olarak yetişme ortamı bulmuş olan zeytinliklerin, ekonomik olarak değerlendirilmesi hem orman köylülerinin geçimi, hem de atıl duran bir kaynağın ekonomiye kazandırılması nedeniyle ülkemiz açısından yararlı olacaktır.

Bu çalışmada, Orta Karadeniz Bölümü aşağı Yeşilırmak vadisi ve yakın çevresinde, zeytin bitkisinin doğal olarak yetişmesine imkân sağlayan coğrafi faktörler, zeytin alanlarının dağılışı ve ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik konular üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Zeytin (delice), Aşağı Yeşilırmak vadisi, doğal zeytin alanları

ABSTRACT

In the Black Sea region is located 27% of the forests of our country. It is true that forests are distructed especially for fuel and house-construction not only throughout the country but in this region as well. In order to stop forest distruction, it is necessary to provide villagers in forest regions with a large variety of areas for their economic activities. It will be of great benefit to our country  to economically utilize olea sylvestris areas in the Middle-Black Sea region, a natural habitat for olea sylvestris. This is because the economic utilization of olea sylvestris areas will support forest-villagers economically and a source of no use will be put to economic use or utility.

The study focuses on principally geographical factors which enable olea sylvestris to naturally grow in the Middle Black Sea region and in the lower Yeşilırmak Valley and elsewhere nearby, the distribution of olea sylvestris area and their economic utility.

Key words; Olea sylvestris, The lower Yeşilırmak valley, ; Olea sylvestris areas


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/