SİNOP-ORDU KIYI KUŞAĞINDA İKLİM KONFORU VE DENİZ TURİZMİ MEVSİMİNİN İKLİM KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENMESİ/ The Determination Of Climate Comfortable And Sea Tourism Season According To The Climatical Conditions On Sinop-Ordu Coastal Belt

Yüksel Güçlü
2.045 427

Öz


Deniz turizmi yönünden iklim şartlarının konforlu ve deniz banyosuna uygun olması önemlidir. Bu amaçla genelde ele alınan klimatik elemanlar güneşlenme süresi, hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar, yağış ve deniz suyu sıcaklığıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin Sinop-Ordu kıyı kuşağında iklim konforu ve deniz turizmi mevsiminin iklim koşullarına belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmada Turizm İklim İndisi (TCI), Sıcaklık-Nemlilik İndisi (THI) ve Yeni Yaz İndisi (SSI) kullanılmıştır. Ayrıca, deniz banyosu yönünden belirlenen eşik değerler dikkate alınmıştır. Buna göre Sinop-Ordu kıyı kuşağında ortalama 13 Haziran-16 Eylül arasındaki dönem deniz banyosuna uygundur. Yıl içinde iklim ve termal konfor yönünden en elverişli şartlar Haziran ve Eylül aylarında görülür. Yüksek ekstrem hava sıcaklığı, kısa güneşlenme süresi, yüksek bağıl nem ve yaz yağışları deniz turizmi ve iklim konforu yönünden en önemli klimatik sorunlardır.

Anahtar Kelimeler: İklim, konfor, turizm, deniz, termal, Sinop, Ordu

Abstract

It is important that climatical conditions are suitable with respect to climate comfortable and sea tourism. The climatical elements bearing importance in general sunshine duration, temperature, relative humidity, wind, precipitation and sea surface temperature have been taken into consideration for this purpose. The purpose of this study is to determine of climate comfortable and sea tourism season according to the climatical conditions on Sinop-Ordu coastal belt of Turkey. In this study, The Tourism Climatic Index (TCI), The Thermo-Hygrometric Index (THI) and The New Summer Simmer Index (SSI) have been used to determined climate comfortable conditions. And then it is examined the sea bathing conditions. The favourable period for sea tourism season is seen 13 June -16 September in the study area. The favourable climatic conditions in respect to climate and thermal comfortable are seen in June and September months of the year. Highly extreme temperature, shortly sunshine duration, highly relative humidity and precipitations in summer season are the most important climatic problems in the study area in respect to sea tourism and climate comfortable.

Key Words: Climate, comfort, tourism, sea, thermal, Sinop, Ordu


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/