ŞEHİRLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TATVAN ŞEHRİ’NİN BU SINIFLANDIRMALARDAKİ YERİ / Urban Classification and the Position of Tatvan City in Urban Classifications

Mehmet Sait Şahinalp, Necmettin Elmastaş, Veysi Günal, Sedat Benek
2.332 2.645

Öz


Şehir coğrafyasında, şehirler farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir.  Şehirlere sadece bir sınıflandırma şeklinin kriterleri uygulanabileceği gibi, çok sayıda sınıflandırma şeklinin kriterleri de uygulanabilmektedir. Bu çalışma, Tatvan Şehri'ne, şehir coğrafyasında kullanılan sınıflandırma şekillerinin kriterleri uygulanarak konumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Buna göre Tatvan şehri; sahip olduğu özel konum ve sosyo-ekonomik fonksiyonları nedeniyle; yüksek alanlarla çevrili nispeten dar ve düzlük bir alanda yer alan, önemli kara ve demiryollarının, göl (feribot) taşımacılığıyla birleştiği, henüz gelişmekte olan, küçük, modern, hilal şeklinde uzantılı şekle sahip bir kıyı şehri özelliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Bitlis, Tatvan, Şehir, Şehir Coğrafyası, Şehirsel Sınıflandırma.

ABSTRACT

Cities can be classified  different methods in urban geography. Cities can be classified by criterions of just one of urban classification methods or by criterions of a lot of different urban classications. The goal of this study is to determine Tatvan's urban position in different urban classification by applying their criterions. According to all urban classification methods applied on Tatvan city, it can called as a still developing, small, modern, crescent shaped, coastal city located by important roads and railways that connected to ferryboat transportation area,. because of its geographical location and socio- economic functions. 

Keywords: Bitlis, Tatvan, City, Urban Geography, Urban Classification.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/