DAVRAZ DAĞI(ISPARTA)’NDA KIŞ TURİZMİ/ Tourısme De l’hıver Sur La Montagne de Davraz (Isparta)

Salih Ceylan
1.797 482

Öz


Davraz Dağı, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya bölümünde ve bu bölümün Göller yöresinde yer alır. Davraz Dağı'nın(2635 m) kuzey ve kuzeybatı yamaçları üzerinde, 1600-2200 m yükselti kuşağında yer alan kayak alanları, Isparta kent merkezine 26 km uzaklıktadır. Sahanın 44 hektarlık bölümü Bakanlar Kurulu Kararıyla Turizm Merkezi olarak ilân edilmiştir. Kış turizmi ile ilgili alt yapı çalışmaları Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından kayak evinin yapımı ile başlamış ve faaliyete geçen diğer tesislerle birlikte merkez 340 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

Davraz Dağı dağ turizminin bir alt türü olan kayak sporu yanı sıra alternatif turizm olanaklarına da sahiptir. Ancak, yeterince tanınmadığı için henüz tercih edilen bir turizm merkezi özelliği kazanamamıştır. Nitekim, kayak sporu dışında; dağcılık, kampçılık, doğa fotoğrafçılığı, kardan heykel yapımı, doğa yürüyüşleri (trekking ve hiking), yamaç paraşütü, botanik gözlemciliği, spor turizmi (kondisyon çalışmaları ve futbol sezonu hazırlıkları) gibi bir çok alternatif turizm olanaklarına sahiptir. Davraz Dağı'nın; tanıtım, altyapı ve ek tesislerin tamamlanmasıyla birlikte önemli kış turizmi çekim merkezlerinden biri olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Davraz dağı, kış turizmi, alternatif turizm.

Résumé

Le centre des sports d'hiver de la montagne de Davraz se situe dans la partie d'Antalya de la région méditérranéenne; Les domaines favorables à la pratique du ski se situent sur une altitude de 1600-2200 m, sur la côte nord et nord-ouest de la montagne de Davraz (qui a une altitude de 2635 m), elle est à 26 km de la ville d'Isparta. Les 44 hectares du terraine ont été classés comme site touristique sur une loi du Conseil des Ministres. Les travaux d'infrastructure destinés au tourisme d'hiver ont commencé avec la construction, par la Direction de l'administration de la ville, d'une maison de ski; sur le terraine, on a pu ainsi aboutir à une capacité de 340 lits dans les divers établissements créés pour cette fin.

 La montagne de Davraz possède une alternative du sport de ski, qui est un sous- genre du tourisme de la montagne de Davraz.  Mais, n'étant pas connu suffisamment, ce sport n'a  pas encore obtenu le titre du sport préféré. Ainsi, hormis le sport du ski, la montagne de Davraz a la possibilité de plusieurs alternatives touristiques telles que randonnée à la montagne, camping, pratique de la photographie de la nature, construction des statues de neige, marches en pleine nature (trekking et hiking), parachutage, observation botanique,tourisme de sport (exercices de condition, et préparation saisonnière de football) Nous pensons donc que la montagne de Davraz ait la potentialité d'être un des centres d'attraction du tourisme d'hiver à la suite de la publicité de la région, la fin de la construction des installations et de la mise en place des infrastructures. 

Mots-clés: la montagne de Davraz,  tourisme de l'hiver, alternative tourism.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/