TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİ/ Dısaster Management Of Turkey

Tevfik Erkal, Mehmet Değerliyurt
16.765 3.504

Öz


Afetler oluş zamanı belirli olmayan durumlar olduğundan sürekli hazır olunmayı gerektirmektedir. Afet anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son derece önemlidir. Olayın gerçekleştiği andan itibaren her türlü yardıma hazır olmak ise ancak iyi bir planlama ile mümkündür. O nedenle ülkemizde önceki dönemlerde yaşanan acı deneyimlerin gelecekte de yaşanmaması için çalışmalar yapılmakla beraber yapılan çalışmalar planların uygulanabilirlikteki düşüklüğü nedeniyle henüz yeterli düzeyde değildir. Türkiye'de afet sözcüğü ile akla ilk gelen deprem olmakta; ancak afet kavramı Türkiye'nin her bölgesinde farklı şekilde kendini göstermektedir. Afet olgusu kimi bölgelerde deprem, kimi bölgelerde ise kütle hareketleri, çığ veya sel-taşkın olayları olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla alınacak önlemler bölgesel anlamda farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada gelişmiş ülkelerdeki acil durum planlamalarından örnekler verilerek acil durum ve afet yönetimiyle ilgili karşılaştırmalar yapılmakta, Türkiye'deki afet yönetimi için önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Afet Yönetimi, Doğal Afetler, Türkiye'de Afet Yönetimi    

ABSTRACT     

Disasters are difficult situations which people must be ready all the time because it is not known when they will happen. For this purpose rescue of the people's life is most important aspect during and after the disaster by the quickest way. To be ready for rescue in every case is possible by very well organization before the disaster. As very terrible disasters occurred in Turkey in the past, some studies are still being done not to face them again. It can be said that unfortunately these studies are not enough organized yet. The reason of this disorganization is that, as if earthquake is a unique disaster occurs in Turkey, others are not aware. In fact disasters are faced to in different way in our country. In this view mass movement, avalanche and flood are also effective in our country. So precautions in Turkey should be changed from region to region. In this study example of some natural disaster managements from other countries taken from are given and some ideas are put forwarded for Turkey.

Key words: Disaster Management, Natural Disasters, Disaster Management of Turkey.   

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/