DEPREM KONUTLARI VE ADAPAZARI ŞEHRİNİN GELİŞMESİNE ETKİSİ/ Disaster Housing and Effects on the Development of the Adapazarı City

Meryem Hayır, Mine Akyol
1.748 454

Öz


Türkiye'de meydana gelen ve binlerce can kaybına yok açan pek çok deprem yaşanmıştır. Bu depremlerden birisi olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım Düzce Depremleri çok miktarda can ve mal kaybına neden olmuştur. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşan bu depremler başta deprem odak noktasının yer aldığı şehirler olmak üzere, İzmit, Adapazarı Yalova, İstanbul, Düzce, Bolu'da yıkımlara yol açmıştır. Deprem sonrasında yaşanan yıkımlardan olumlu bir sonuç çıkartılmış ve şehirlerin yeni yapılaşma sahaları için yer seçerken zemin araştırmaları yapılmıştır. Yapılacak yeni konutlarla ilgili düzenlemeler yapılmış, mevcut şehirlerin fazla uzağında olmayan sahalarda yeni yerleşim bölgeleri için yerler tespit edilmiştir. Bu durum şehirlerin gelişim yönlerini etkilemiştir.

Bu çalışmada bu şehirlerden birisi olan Adapazarı şehrinin deprem sonrası yeniden yapılanmasında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerden birisi olan afet ve toplu konut alanlarının oluşum ve nedenleri incelenmiştir. Bu alanların oluşturulmasında etkili olan kurumsal ve bireysel gerekçeler ele alınmış, ayrıca yaptığımız anket çalışması ile de yeni yerleşimlerin sosyo-ekonomik özelliklerinin tespiti yapılmaya çalışılarak yeni yerleşmeler için yapılan yer seçiminin uygun olup olmadığı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Adapazarı,  Kentsel Gelişim, Deprem Konutları.

Abstract:

There has been numerous earthquakes in the history of Turkey causing thousand of causalities. Two of these earthquakes are August 17, 1999 Gölcük eartguake and November 12, Düzce earthquake both causing heary loss of life and property. They both occured in North Anatolian fault lines and caused major damage mainly on the earthquake centre and in nearby cities such as; Izmit, Adapazarı, Yalova, Istanbul, Düzce and Bolu. After the eartquake the lassen was learned and some important measures were taken such as doing soil work on the area before starting constructions of new city sites. New arrangements were made abaut the construction of new buildings. New locations, close to the city centre, were chosen for new residential areas. This also affected hte development of cities.

In this academic work, Adapazarı, one of the eartquake cities, its development. After the eartquake, construction of new residential sities and its reasons were studied. Individual, institutional motives that were instrumental in the construction of these new sites were also examined. Also, we carried out a surver in order to determine the socio-economic attributes of these new sites and to find out whether or not the chosen sites met the standards. 

Key words: Earthquake, Adapazarı, Progress of city, Earthquake Houses


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/