ÇİVRİL’DE ŞEKER PANCARI TARIMININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ/ Geographıcal Features Of Sugar Beet Agrıculture In Çivril

Yahya Kadıoğlu
1.599 470

Öz


Çivril, Denizli ilinde şeker pancarı tarımının en yoğun olduğu ilçedir. Verimli ovası ve sulamalı tarım imkanı sayesinde Çivril'in tarım potansiyeli oldukça yüksektir. 1926 yılında kurulan Uşak Şeker Fabrikası'na bağlı olarak başlayan şeker pancarı tarımı 1956'da Burdur Şeker Fabrikası'nın kurulmasıyla önem kazanmaya başlamıştır. Zamanla sulamanın gelişmesi ve makineleşmesinin yaygınlaşmasıyla yöre halkının temel geçim kaynaklarından biri olmuştur. Ancak şeker üretimindeki arz fazlalığı ve ihracatta yaşanan sıkıntılar ülke genelinde olduğu gibi Çivril'de de şeker pancarı tarımını olumsuz etkilemiştir. 1999 yılında başlatılan kota uygulamasıyla ekim alanları daralmış ve üretim azalmıştır. Gelişmelere paralel olarak üretim maliyetleri yükselmiş ve pancar fiyatlarındaki artış sınırlı kalmıştır. Doğal şartların uygun olmasına rağmen beşeri faktörlerden kaynaklanan sorunlar pancarın ekonomik önemini azaltmıştır. Buna rağmen 2007 yılında yörede üretilen 78 775 ton pancar karşılığında 7 641 175 YTL gelir elde edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, iklim, üretim

Abstract

Çivril has been district is that the most intensive of the sugar beet cultivation in the province of Denizli. Çivril's agriculture  Potency has been sky-high its via abundant meadow and watery agriculture.  1926 The manservant gets dried in your year to factory of the sugar a bunch the sugar beet agriculture which starts 1956'da while becoming the sugar twists of the factory it is set up earn importance she has started. Her possibilities you do not sprinkle with the time a foundation the area around people becomes widespread develop and become from living sources one ripe. A presentation that surplus at sugar production however and in the Çivril which is lived as she has become troubles general has influenced negative at the imports. 1999 Parallel has risen while becoming production costs and limited has stayed at beet prices. The natural conditions become appropriate derive from the human factors problems have reduced the beet's economic importance. Despite this the in return for 78775 tons beet which are produced at the area around in 2007 has been done at the hand YTL 7 641 175 comes. 

Key Words: Sugar beet, climate and production


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/