ERZİNCAN İLİ’NİN TURİZM POTANSİYELİ ve İLDEKİ EKOTURİZM UYGULAMALARI/ Turism Potential in Erzincan City and its Ecoturism Facilities

İbrahim Fevzi Şahin
4.576 1.568

Öz


Ülkemizde turizm patlamalarının yol açtığı tahribattan ilk nasibini alan genellikle bakir doğal çevre olmaktadır. Sürdürülebilir turizm anlayışının bir türlü benimsenemediği ülkemizde turizmden milyarlarca dolar gelir elde edelim derken doğal kaynaklarımızı ne yazık ki gözümüzü kırpmadan tüketiyoruz. Oysa turizmi doğal ve geleneksel çevreye zarar vermeden de icra edebilmenin yolları vardır. Örneğin, bizim gibi turizm ekonomisini kitlesel turizm üzerine kurmuş ülkelerin yeni arayışlara yöneldiği bir dönemde, ekoturizm ciddi bir alternatif olabilir. Çünkü ülkemizin zengin coğrafyası ile doğal potansiyeli, doğa turizmi türleri açısından büyük bir şans durumundadır.

Doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat ve konaklama biçimi olan ve genellikle küçük gruplar halinde yapılan ekoturizm açısından Erzincan ilinin zengin bir potansiyeli sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmada Erzincan ilinde uygulaması mümkün olan ekoturizm faaliyet türleri belirlenerek, değerlendirme imkânları ve bu imkânların doğru projelerle uygulamaya geçilmesi için yapılması gerekenler araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Erzincan ili, Ekoturizm potansiyeli

Abstract:

Natural environments generally take the first share of the damage done by the boost in tourism in our country. Due to the lack of an understanding of maintainable tourism in our country, we unfortunately consume natural resources while trying to earn huge sums of from tourism. However, there are ways to carry out tourism without destroying the environment. For instance, in a period when countries like ours, focusing on mass tourism, direct their tourism economy to new horizons, ecotourism is a significant alternative. Because, the rich geography and natural potential of our country provides a great chance for different types of natural tourism.

Ecotourism, defined as a branch of travel and accommodation based on nature, protecting the environment, caring for the welfare of the local people, sensitive to natural environment, generally consisting of small groups, is thought to have a large potentiality in Erzincan. In this study, the types of activities possibly to be applied in Erzincan are determined and their possibilities of utilization as well as what should be done to put these possibilities into practice with reliable projects have been investigated.

Key Words: Ecoturism, Erzincan City, Ecoturism Potential


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/