SULTANDAĞI İLÇESİNDE TARIMSAL ARAZİ KULLANIMI VE PLANLAMA ÖNERİLERİ/ Agricultural Land Use In Sultandağı District And Planning Suggestions

Barış Taş
2.367 769

Öz


Sultandağı ilçesi, Orta Anadolu bölgesinin Konya bölümünün batı kesiminde yer alan ve Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçe idari alanıdır. Güneyinde yer alan Sultan Dağları ilçeye adını vermiştir. İlçenin kuzey kesimi ise daha çok düzlük alanlardan oluşmaktadır. İlçenin kuzey ve güney kesimleri arasındaki bu doğal ortam farklılığı, arazi kullanımı üzerinde de kuşkusuz büyük etki yaratmıştır. Özellikle, yetiştirilen tarım ürünleri ve uygulanan tarım yöntemleri arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. İlçedeki ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa bağlı olması ve sanayinin gelişememesi, ilçedeki tarımsal faaliyetlerin önemini artırmıştır.  Bu çalışmada Sultandağı ilçesinin mevcut tarımsal yapısı ele alınarak bu yapı ile doğal ortam arasındaki ilişkiler ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sultandağı, arazi kullanımı, tarımsal arazi kullanımı.

Abstract:

Sultandağı district, to take place in west of Central Anatolia  region, Konya subregion. Sultandağı also bound up to Afyonkarahisar province. Sultan Mountains give up district's name, where place in south of district. In spite of south, north part of district is comparatively smoothness. Due to natural environmet differences between north and south part of district,  appear land use changes. Especially agricultural land use, affect  on this natural environment. Economical activity in Sultandağı district, propped up agriculture and animal husbandary.  In this study, giving up actual land use, agricultural land use and planning suggestions for Sultandağı district.

Keywords: Sultandağı, land use, agricultural land use.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/