YARPUZ ÇAYI HAVZASINDA YAYLA YERLEŞMELERİ / Yayla Settlements in the Stream of Yarpuz Basin

Mehmet Tıraş
1.633 1.254

Öz


Araştırmaya konu olan bölge, Nur Dağları’nın orta bölümünde Osmaniye il merkezinin 20-25 km. doğusunda 750 m. ile 1350 m. ler arasında, Ceyhan Irmağı’nın yan kollarından biri olan Yarpuz Çayı Havzası içerisinde kalmaktadır. Rekreasyonel veya sayfiye amaçlı yaylacılık faaliyetinin de yapıldığı bölgede, 2007 yılı yaz mevsiminde 380 aile bulunuyordu. Bu çalışmada Toros Dağları ve Nur Dağları üzerinde yaygın bir şekilde yapılmakta olan rekreasyonel amaçlı yaylacılık bölgelerine örnek vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yayla yerleşmesi, Yarpuz Çayı, Rekreasyon

ABSTRACT

The region which our research topic is located in the centre of Nur mountains. It is 20-25 km east of Osmaniye city centre and is between 750 m and 1350 m in height. This region is in the basin of Yarpuz stream which is one of the branches of Ceyhan river. In this region, which is used for recreational purposes and also used as a country-house region, there were 380 families in the summer of 2007. In this study our aim is to give some examples of nomadism regions which are widespread on Toros and Nur Mountains.

Key Words: Yayla Settlements, Yarpuz stream,  recreational

Tam metin:

PDF