TARİHİ SİNOP KALESİ CEZAEVİ / From a geographical point of view; The Historical Castle-Prison of Sinop

Cevdet Yılmaz
2.879 3.619

Öz


Eski çağlardan beri deniz ve ticaret kenti olarak bilinen Sinop Anadolu'nun en eski şehirlerinden biridir. Tunç çağından günümüze dek çeşitli uygarlıkların buluştuğu Sinop'u yüzyıllardır bu kadar vazgeçilmez kılan şey sahip olduğu coğrafi konumudur. Sinop şehri anakara ile Boztepe yarımadasının birleştiği kıstak (yükselmiş tombolo) üzerinde kurulmuş ve tarih boyunca güçlü kalesi ve doğal limanı ile dikkat çekmiştir.

Sinop'ta Karadeniz'e hâkim olmak isteyen bütün uygarlıkların izlerini bulmak mümkündür. Şehir sırasıyla Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve Osmanlıların hâkimiyetinde kalmıştır. Selçuklular döneminde şehre büyük önem verilmiş, bu dönemde Sinop Kalesi güçlendirilerek bir bölümü dönemin en önemli tersanelerinden biri haline getirilmiştir.

Osmanlılar döneminde de varlığını sürdüren tersane,  1887'den itibaren hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sinop hapishanesi coğrafi konumu ve yüksek duvarlarla çevrili bir kaleden meydana gelmesi nedeniyle buradan kaçmanın imkânsızlığı yüzünden mahkûmların korkulu rüyası olmuş, Sinop şehri de hapishanesi ile anılmaya başlamıştır. 1997'de mahkûmlar yeni cezaevine taşınmış, Tarihi Sinop hapishanesi günümüzde müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu araştırmada Tarihi Sinop Kalesi Cezaevi coğrafi bakış açısıyla ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Sinop, Sinop Kalesi, Sinop Cezaevi

ABSTRACT

Sinop is one of the important trade and harbor city is located at the northeast point of Anatolia from the Ancient ages until today. What has made important Sinop, which has served as the meeting point of various civilizations, since the Ancient Ages until today, so inevitable for centuries, is doubtlessly its geographical position. It lies on an isthmus linking the Boztepe peninsula to the mainland. Sinop has the only safe natural harbor with its land approaches barred by a huge citadel and its sea side defended by a strong wall on the north coast of Asia Minor.

It is possible to find traces a lot of civilizations in Sinop. The city entered into domination of Romans, Byzantines, Seljukids and Ottomans. Seljukids has given important port and the largest ships of its time have been constructed in the shipyards of Sinop. The Sinop Castle was the largest shipyard of the Black Sea Ottoman Period, too.

 The "Historical Sinop Prison" was built in the Inner Castle by Governor Veysel Pasha in 1887. The prison, which is surrounded by high walls, has made impossible fort prisoners to escape. The building was handed over to the Ministry of Culture, to be used for cultural purposes (1999).

The aim of this study to give general information about The Historical Castle-Prison of Sinop from geographical point of view.

Key words: Geography, Sinop, Sinop Castle, Sinop Prison


Tam metin:

PDF