TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERDEN BİRİ; EVLİLİK YOLUYLA GÖÇ / Migration via marriage which is one of the factors effecting the migration from rural to urban areas in Turkey

Cevdet Yılmaz
6.223 2.608

Öz


Türkiye çok hızlı cereyan eden bir iç göç ve kentleşme sürecine sahiptir. Kırla kent arasında cereyan eden bu süreçte itici, iletici ve çekici faktörler rol oynamaktadır. Ulaşımdaki gelişmeler ve hısımlık hemşehrilik bağları iletici faktörlerin başında gelmektedir. Son yıllarda bu faktörlere yenileri eklenmiştir. Araştırmada bunlardan biri olan evlilik yoluyla göç üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırdan kente göç, kentleşme, iletici faktörler, evlilik yoluyla göç

ABSTRACT 

There is a very fast urbanization and immigration in Turkey.  The causes for this type of migration can be classified as push, pull and tranmissive forces. The main factors are affected to tranmissive forces progress of transportation and nepotism. It has been added new factors to these last years. One of the most visible ways is girls' marriage. In this study is on the immigration via marriage.

Key words: Migration from rural to urban area, urbanization, transmissiv forces, migration via marriage


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/