BOR ŞEHRİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ / The Establishment and Development of the Bor City

Emin Toroğlu
2.435 1.290

Öz


Bor Şehri, İç Anadolu bölgesinin güneyinde yer alan Niğde iline bağlı Bor ilçesinin idari merkezini oluşturmaktadır. Bu çalışmada arşiv ve arazi incelemeleri yapılarak Bor şehrinin kuruluş ve gelişme evreleri tarihi coğrafya perspektifi ile değerlendirilmiştir. Bor, Anadolu Selçukluları döneminde ortaya çıkmış ve günümüze kadar sürekliliğini korumuştur. Çalışmada, Bor şehrinin kuruluşu, gelişmesi ve yerleşmenin sürekliliğini sağlayan coğrafi faktörler incelenerek, yerleşmenin gelişim evreleri belirlenmiştir. Sağlıklı bir planlama zemini hazırlamak amacıyla şehrin mevcut özellikleri de çalışmaya eklenmiştir.  

  Anahtar Kelimeler: Niğde İli, Bor şehri, yerleşme tarihi, şehirsel gelişim

Abstract

The City of Bor, which is located in the South of Central Anatolia Region, is centered of Bor county of Niğde province. In this study, establisment and development of Bor City was examined under historical geographical perspective by using several methods such as archives and field studies. The city of Bor was established during Seljuk Era and has been cotinued as an important city until present. In this study, geographical factors that have an affect on establisment, development and survival of settlement were researched and also development stages of settlement were determened. To be able to achive wealthy planning of the city currrent status of the settlement were included to the study.

  Key Words: Niğde Province, The city of Bor, The history of settlement, urban development

Tam metin:

PDF