KAHRAMANMARAŞ’TA ULAŞIM PROBLEMLERI VE HALKIN ULAŞIM SISTEMINE VE PROBLEMLERINE BAKIŞI/ Transportation Problems and Public View about Transportation System and Problems in Kahramanmaraş

Ersin Kaya Sandal
2.271 955

Öz


Kahramanmaraş şehrini kapsayan bu araştırmada, mekansal, çevresel ve sosyo-ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak ortaya çıkan şehir içi ulaşım problemi incelenmekte ve halkın ulaşım sistemine ve problemlerine bakışı ortaya konmuştur.  Bunun için şehir içi alan çalışmasının yanında halkın düşüncelerini yansıtan anket uygulaması da gerçekleştirilmiştir. Elde edilen anket sonuçları Ki-Kare (x2) istatistik metodu ile test edilmiştir. Yapılan alan çalışması ve halkın ulaşımla ilgili düşüncelerini yansıtan istatistiksel sonuçlara göre şehirde ulaşımla ilgili birçok problemin bulunduğu belirlenmiş ve çözüm için yapılması gerekenler ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Ulaşım sistemi, Ulaşım problemi, Anket metodu,  Ki-Kare (x2) testi 

Abstract

This work focuses on the city of Kahramanmaraş, deals with transportation problems arisen from environmental, spatial and socio-economic developments and determines public view about transportation systems and problems. In order to do this, both field studies and questionnaire method have been applied. Results of questionnaire method was tested by Chi-Square test. Upon received all the statistical results and field studies, many transportation problems within the city were determined and solutions for these problems were showed.

Key Words: Kahramanmaraş, Transportation system, Transportation problem, Questionnaire method, Chi-Square test


Tam metin:

PDF