ÇANAKKALE İLİNDEKİ FİZİKİ ÇEVREYE ÖZGÜ SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / Evaluation of Problems Peculiar to Physical Environment in Çanakkale

Rüştü Ilgar
2.243 882

Öz


Bilindiği gibi doğal çevrenin bozulması sadece yaşam kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda maddi kayıplara da neden olur. Kirliliği önlemek için hiç bir şey yapmamanın maliyeti çok yüksek olabilir. Bu amaçla fiziki mekânda oluşacak kirliliği önlemek için araştırmaya konu olan çalışma alanını bilmek ve tanımak önemlidir. Bu çalışmada fiziki mekân üzerinde olumsuz etkileri görülen konular incelenmiştir. Konuya sayısal değerlerden ziyade, sosyal bilimlerin bakış açısıyla bakılmıştır. Çanakkale ilinde sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir mekân hedefleri doğrultusunca çevre sorunları ortaya konmuş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, çevre, kirlilik, koruma, coğrafya Abstract:

As it is known deterioration of the natural environment not only reduces the quality of life but causes lose money as well. To prevent the pollution to make nothing might be cost higher than expecting. Having a purpose for prevent the pollution subject of this research considering physical residence is considerable. It is explored the negative effects on physical residence in this research. Not only quantitative values are taking into consideration but also used social sciences view. It is exited the matters on environment and suggest the analyze for purpose inhabit fields and sustainability in Çanakkale.

Keywords: Çanakkale, environment, pollution, protection, geography

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/