Her Yönüyle Bir Eğitim Gönüllüsü OTUZUNCU AKADEMİK YILINDA PROF. DR. HAYATİ DOĞANAY

Ramazan Sever
2.943 883

Öz


Bu inceleme, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (1977-1991) ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında (1991-2008) otuz yılı aşkın bir süredir (32 yıl) öğretim üyeliğine devam etmekte olan Prof. Dr. Hayati Doğanay’ın kısa hayat öyküsünü içermektedir.  Ayrıca çalışmada, Doğanay’ın kişisel eğitim mantalitesi, coğrafya ilmine katkıları, bilimsel çalışmaları ve eserleri yanında, coğrafya ilmine kazandırdığı akademisyenler de analiz edilmeye çalışılmıştır.

Coğrafya ilminin kıdemli akademik elemanlarından biri olan ve öğrencileri tarafından övülen ve takdir edilen Doğanay’ın coğrafya ilmine katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Amacımız sayıları binleri aşan coğrafya öğretmenleri ve yetiştirdiği akademisyenlerin ortak görüşü olan böyle bir çalışmayı gerçekleştirerek, öğretmen adayları ve genç akademisyenlere bazı yönleri ile örnek teşkil edebileceğini düşündüğüm bir meslektaşı tanıtmaktır

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/