COĞRAFİ YÖNLERİYLE ANTALYA’DA ÖRTÜ ALTI SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ / Production of Decorative Plants and Geographical Conditions in Antalya

Serhat Zaman, Ünal Özdemir, Ramazan Sever
2.252 437

Öz


Antalya, coğrafi özellikleri nedeniyle birçok ekonomik faaliyet kolunun bir arada sürdürülebildiği bir yerdir. Bu yönüyle ülkemizin pek çok yerinden ayrılır. Başta iklim elemanları olmak üzere, ekolojik koşulların kısmen ya da tamamen kontrol altına alınarak, bazı ürünlerin ziraatının yapıldığı örtü altı süs bitkileri üretimi de bunlardan birisidir.  

Bugün ülkemiz örtü altı süs bitkileri üretim alanlarının yaklaşık %25'ine sahip olan Antalya ili, söz konusu ekonomik faaliyet kolunun merkezi durumundadır. Özellikle ihracata konu olan söz konusu sektör ticari değeri yüksek, oluşturduğu istihdam ve diğer ekonomik faaliyet kolları ile etkileşimi nedeniyle gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Örtü altı alanlarda üretilen süs bitkilerinin ihraç edildiği ülkelerin başında, İngiltere, Rusya, Yunanistan, Hollanda ve Japonya gelmektedir.

Antalya ilinde yapılan örtü altı süs bitkileri üretim sorunlarının belirlenmesi ve sürdürülebilirlik çerçevesinde çözüm önerilerinin getirilmesi, bu sektörün bölge ve ülke ekonomisine desteğini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, coğrafya, süs bitkileri, ekonomik coğrafya

Abstract

Antalya is an area in which a number economic activities are carried out because of the suitability of its geographical conditions. This aspect of the city makes it different from many parts of Turkey. Production of decorative plants it also among the agricultural productions with its growth under controlled climate elements and ecological conditions.

With 25% rate in decorative plants, Antalya is the center of this type of economic activity. Especially, the export of these plants makes the sector a vital one in employment and trade activity. Among the countries to which decorative plants are marketted, the first ones are England, Russia, Greece, Holland and Japan.

Determination of the problems of decorative plant production in Antalya and providing solutions will increase the contribution of this sector to regional and national economy.

Key words: Antalya, Economic geography, decorative plants, geography.


Tam metin:

PDF