ÇAMALTI TUZLASI / Çamaltı Saltworks

Mehmet Tıraş
1.743 1.749

Öz


Araştırma sahamız, Ege Bölgesinin Ege Bölümünde İzmir ili sınırları içerisinde deniz kıyısında bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin en büyük deniz tuzlası olan Çamaltı Tuzlası coğrafi özellikler yönünden incelenmiştir. 1863 yılında üretime açılan söz konusu tuzla, İzmir ilinin kuzeyinde ve il merkezine 28 km uzaklıktadır. Genel olarak tuzla I. ve II. tuzla, su depolama alanları ve kristalizasyon havuzları olarak 4 ana kısma ayrılır. Yılda yaklaşık 514 000 ton tuz üretilen tuzla, Türkiye toplam tuz üretiminin % 25 ini karşılamaktadır. Gerekli yatırımlar yapıldığında ve kapasite artırıldığında yıllık üretimin 1 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çamaltı, Tuzla, Çamaltı Tuzlası

Abtsract

Our study area is the Aegean Region. İt is located within İzmir Administratif district and on the shores of the Aegean Sea. In this study, the geographic aspect of Çamaltı Saltworks, which is the largest sea saltworks in Turkey, is studied. The saltworks is opened in 1863, and located the north of İzmir. It is 28 km away from the city center. The saltworks contains of four divisions,namely the first and second saltworks, water pools,and cristalisation pools. Anually, the saltworks give 514 000 tons of salt, which makes 25% of the salt produced in Turkey. İf new investments are made to the saltworks,it is salt production would exced to 1 000 000 tons.

Key Words: Çamaltı, Saltworks,  Çamaltı Saltworks.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/