COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURMA VE GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ / The Role of Geography Teachers in Forming and Raising Environmental Awareness: A Diyarbakır Case Study

İlhan Kaya, Yeliz Gündoğdu
2.325 574

Öz


Özet: Bu çalışma çevre eğitiminde kilit rol oynadıkları düşünülen eğitmen gruplarından, coğrafya öğretmenlerinin çevre bilgisini, duyarlılığını ve mevcut müfredat programlarının bu konudaki durumunu ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır. Öncelikle çevre eğitimi konusunda yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan bir kısım tespitler kısaca özetlenmektedir. Daha sonra Diyarbakır il merkezinde, devlet okullarında görev yapan coğrafya öğretmenlerinin, çevre konusundaki bilgi ve duyarlılık düzeyleri anketlerle ortaya konulmakta ve bunu ders işleme şekillerine ne düzeyde yansıttıkları konusu irdelenmektedir. Anket sonuçları coğrafya öğretmenlerinin çevre konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Ancak öğretmenlerin bu konuda kendilerinde bir eksiklik hissetmelerinin ve geliştirmeye açık tutumlarının da bir fırsat olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çalışma çevre eğitimi alanında, eğitmenlerin eğitimi konusunda yapılan ilk çalışmalardan biridir ve umuyoruz ki bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına önayak olarak, çağdaş yaklaşımların belirlenmesine ve çevreye karşı sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur.

Abstract:

This study explores the level of environmental awareness among geography teachers in public schools in Diyarbakır, Turkey and examines geography teachers' role in raising environmental consciousness.  The study first provides an overview of previous studies on environmental education in Turkey and the world. It then presents the results of a survey administered to geography teachers in December, 2005. The survey results show that teachers generally lack skills and knowledge in raising environmental awareness. However, the results also indicate that teachers are aware of this fact and are willing to improve their skills and knowledge. This study is the first of its kind in Turkey and we hope that it will trigger further studies, which may help to form new perspectives and policies to raise awareness and responsibility towards environment.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/