TÜRKİYEDE YENİ GELİŞEN BİR TERMAL TURİZM MERKEZİ: ÇAVUNDUR KAPLICASI / The newly improving thermal tourism center: Çavundur Hot Spring

B. Ünal İbret
4.691 817

Öz


Kaplıcalar sağlık açısından tarihin eski dönemlerinden beri kullanılan mekanlardır. Özellikle son senelerde yardımcı sağlık tedavisi kapsamında değerlendirilen bu mekanlar, turistik aktivitenin oldukça çeşitlendiği yeni turistik çekim alanları haline gelmiştir. Çavundur Kaplıcası varlığı geçmişten beri bilinmekle birlikte, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren yapılan tesislerle yeni gelişmeye başlayan bir termal turizm merkezidir. Günümüzde modern otel ve konaklama tesisleriyle yılda on binlerce insanımıza hizmet veren bu kaplıca, E-80 Devlet Karayolu'nun hemen kenarından geçmesi ve Ankara, Karabük, Kastamonu ve Çankırı gibi büyük nüfus potansiyeline sahip olan merkezlere olan yakınlığı dolayısıyla ülkemizin son yıllarda hızla büyüyen termal turizm merkezleri arasındadır. Bu çalışmanın amacı, buranın termal turizm potansiyelini ortaya koyarak, coğrafi yönden tanıtımı yapmak ve böylece daha fazla turiste hizmet vermesini sağlayarak içerisinde bulunduğu yörenin kalkınmasına destek olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurşunlu, Kaplıca, Turizm

ABSTRACT

Hot springs are places which have been used for health purposes all through history. Especially in recent years, these places, which have been considered as a helping source for health, have become a new tourist attraction as a varying alternative activity. While the Çavundur Hot Spring has been known for long, it has become a developing thermal tourism center with newly built foundations especially since 1990s. This hot spring, serving thousands of people with its modern hotels and resting sites has been among fast growing thermal tourism centers in our country in recent years as it has been situated just by the E-80 State Highway and close to the city centers with high population density such as Ankara, Karabük, Kastamonu and Çankırı. The goal of this study is introducing this site geographically and so makes it to serve more tourists by demonstrating its thermal tourism potential

Key words: Kurşunlu, Hot spring, Tourism


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/