AŞKALE DEPREMLERİNDEN SONRA İNŞA EDİLEN KONUTLARIN SOSYO-EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ / The Socıo-Economıc Analysıs Of Resıdences That Were Buılt After Aşkale Earthquake

Yaşar Gök, Serhat Zaman, Namık Tanfer Altaş
1.765 505

Öz


Bütün depremlerde olduğu gibi, 25 ve 28 Mart 2004 Aşkale depremlerinde ilk iş olarak arama-kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma ile beslenme yardımları yapılmıştır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra ise, depremzedelerin bir an önce kalıcı iskânı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

Depremler sırasında, oturulamayacak derecede hasar gören konutların yenilenmesi konusunda çok aceleci davranılmıştır. Çünkü bölgede kışlar uzun ve şiddetli olmaktadır. Dolayısıyla, açıkta kalan vatandaşların bir an öce bir konuta kavuşturulması gerekmektedir. Bu itibarla, yerleşmelerin yer seçiminde, konutların projelendirilmesinde ve konutların inşasında oldukça hızlı hareket edilmiştir. Bu yüzden, birtakım eksiklikler ve aksaklıklar meydana gelmiştir.

Bu çalışmayla; yerleşmelerin yer seçimi, konutların projelendirilmesi, konutların inşası, hak sahipliği ve bütün bunların yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısıyla ilgili yönleri incelenmeye çalışılmıştır. Sonuçta, yeniden inşa edilmiş bulunan yerleşmeler ve konutların birtakım sorunlar içermesine karşın, yöre insanı için daha çağdaş ve afetlere karşı daha dayanıklı konutlar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Deprem, sosyal konut, yeni yerleşme.

Abstract

As is in all earthquakes, start with search-rescue, first aid, temporary and feding aids were mad efor Aşkale Earthquakes on 25 and 28 March 2004. After completing these studies, the studies about the earthquake victim's permanent residences were started.

During earthquakes, it was acted very impatient about renewing the residences that were damaged not to live.Because in the region winter is long and heavy. So, it is neessary that the citizen who lost their houses must have a residence immediately. By this consideration, it was acted quickly about the place selection, residences projecting and residences building. Thus, some deficiencies and limps were occured.

By this study, it was tried to analyse the rightful owners, that place selection of settlements, residenceprojecting, residence buildings and their sides of the region's social, economic and cultural structure. Consequently, even if the settlements and residences that were rebuilt had some troubles, it was noticed that these residences were more stabilized perfect and contemporary against disasters for local people. However, in the case of facing this kind of disasters in  future solving the determined troubles will be more adequate.

Keywords: Earthquake, social residence, new settlement.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/