SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSİNE OLAN İLGİ DÜZEYLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI / Prospective Classroom Teachers’ Interest Level in Geography Subject Gender Differences

Mustafa Cin
1.493 589

Öz


Araştırma, öğretmen adaylarının coğrafya dersine olan ilgi düzeylerini ve ilgideki cinsiyet farklılıklarını  belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında okuyan  208 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen öğrencilerin coğrafya dersine karşı ilgilerini ölçmek amacıyla 18 maddelik likert tipi bir tutum ölçeği geliştirilmiş ve öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin coğrafya dersine olan  ilgilerinin düşük olduğunu ve cinsiyet farklılığı bulunmadığını  göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, cinsiyet farklılığı, ilgi düzeyi, öğretmen adayı, sınıf öğretmeniAbstract

The purpose of the study is to determine student teachers' interest level in geography and gender differences in their interests. 208 students attending Karadeniz Technical University, Giresun Education Faculty, Classroom Teaching Department were selected as a sample. A five-point Likert-type scale was administered to evaluate the students' interests in geography subject. The data obtained was analyzed and interpreted via t-test. The findings showed that the students' interest in geography is low. In addition, no gender is found in interest towards geography subject.

 Key Words: Geography, gender differences, interest level, student teacher, classroom teachers.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/