BUCAK İLÇESİNİN NÜFUS COĞRAFYASI / Die Bevölkerungsgeographie der Provinz Buc

Kenan Arıbaş, Tülay Öcal
2.255 665

Öz


Özet

Araştırma sahası, Akdeniz bölgesi göller yöresi içerisinde yer alır. Bucak ilçesi Burdur iline bağlı olup, Burdur ilinin yüzölçümü ve nüfusu itibariyle en büyük ilçesidir.

Bucak 1926 tarihinde ilçe olmuştur. Nüfus artış hızı 1927-2000 yılları arasında % 20,3 oranında gerçekleşmiştir. Kaba doğum ve ölüm hızları Türkiye ortalamasının altındadır. Yöreden özellikle Antalya iline yoğun bir iç göç yaşanmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'nin birçok iline kitre ve salep toplayıcılığına yönelik mevsimlik göçler yapılmaktadır. İlçede kadın nüfus fazladır. Nüfusun dar aralıklı yaş gruplarına göre dağılımı Avrupa birliği ülkelerine yaklaşmaktadır. Nüfusun % 94,1'İ okur-yazar durumdadır. Okullarda derslik sayısı ve hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Avrupa birliği ölçütlerine uygundur. Benzer özellikler sağlık hizmetleri için geçerlidir. Sağlık hizmetleri nitel ve nicel açıdan gelişim göstermektedir. Araştırma sahasında aile nüfus büyüklüğü 3,7'dir. İlçenin, Aritmetik ve tarımsal nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altında değerler gösterirken, fizyolojik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.

 Anahtar Sözcükler; Demografya, Nüfus Artı Hızı, Göç, Nüfusun Cinsiyet Durumu, Nüfusun Eğitim Durumu, Nüfusun Sağlık Durumu, Aritmetik Nüfus Yoğunluğu    

Zusammenfassung

Das Untersuchungsfeld Bucak, ist von der Fläche und der Einwohnerzahl her, die grösste Provinz von Burdur. Bucak liegt im Akdeniz Teil der Türkei  und befindet sich im Tal der Seeketten.

 Bucak wurde 1926  zur Provinz ernannt. Die Geburtsrate, zwischen den Jahren 1926-2000, beträgt %20,3  Der Geburts- und Todesrhythmus liegt unter den  allgemein türkischen Durchschnitt.  Aus Bucak besteht eine große interne Auswanderung nach Antalya. Eine weitere interne Auswanderung begehen die Saisonarbeiter um Kräuter wie Knabenkraut u.ä. zu sammeln. In Bucak bilden die Frauen mehr als %50 der Einwohnerzahl.  Der Altersunterschied zwischen den Generationen der Bucak Bevölkerung, ist dem Altersunterschied der EU Länder fast identisch. %94,1  der Bevölkerung kann lesen und schreiben. Die Schuleinrichtungen und die Schülerzahl pro Lehrer ist dem EU Standart gleich, diese Eigenschaften gelten auch für das Gesundheitswesen.  Die medizinische Versorgung und Ausrüstung ist fortgeschritten  und  nährt sich dem EU Standard. Die durchschnittliche Familien Grösse der Provinz, liegt bei %3,7 Personen. Die arithmetische und landwirtschaftliche Einwohnerzahl ist unter dem türkischen durchschnitt, doch die   physiologische Dichte der Einwohnerzahl liegt über dem türkischen Durchschnitt.

 Stichwörter:Demogphie,Geburtensteigerung, İnwohnergeschlecht, Schulausbildung der Einwohner, Gesundheitszustand der Einwohner,    Arithmetische Einwohner Dichte.


Tam metin:

PDF