ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME (ÖTMG) DERSİNİN ÖNEMİ VE ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNERİLER / The Iportance of Teaching Technologies and Material Development Course And Suggestion on the Teaching Process

Mete Alım
7.257 6.661

Öz


ÖZET

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ile, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri, araç-gereç ve materyal kullanma becerilerine katkı sağlamaları ve bunlara karşı olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu çalışmada, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı'nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında okutulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin planlamadan değerlendirmeye tüm öğretim süreci ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, uygulama saatlerinde hazırlanan araç-gereç ve materyallerden örnekler sunulmuş ve dersin işlenişine yönelik bazı önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, öğretim teknolojisi, materyal

ABSTRACT

 With the Teaching Technologies and Material Development Course, we aim the teacher candidates at following the developments in education Technologies, contributing to the skills of using materials and developing positive attitudes towards there.

In this study, we attempted to determine the whole teaching process of the course "Teaching Technologies and Material Development" from planning to evaluation that is given Autumn Term of 2005-2006 Academic year in Geography Main Branch. Besides, samples of tools and materials prepared during the application hours have been presented and some suggestions on the process of the course have been given.

 Key Words: Geography Education, Teaching Technology, Material


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/