AŞKALE DEPREMLERİ VE ETKİLERİ / Aşkale Earthquakes and Effects

Yaşar Gök, Namık Tanfer Altaş, Serhat Zaman
1.897 1.560

Öz


Özet

Hatırlanacağı üzere 25 Mart 2004 Perşembe ve 28 Mart 2004 Pazar günü Erzurum ilinin batısında yıkıcı etki yapan orta büyüklükte iki deprem meydana gelmiştir. Merkez üssü Aşkale olan depremler başta Kandilli beldesi olmak üzere çok sayıda kırsal yerleşmede hasara yol açmıştır. Depremler; 3 ilçe, 5 belde ve 129 köyde hasar oluşturmuştur. Depremlerin orta büyüklükte olmasına karşın, can ve mal kaybıyla dikkati çekmiştir. Nitekim 10 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralanmıştır. Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre Erzurum merkeze bağlı bazı köyler ile Ilıca, Aşkale ve Çat ilçelerine bağlı köylerde toplam 2054 konut, 1797 ahır ve 6 işyeri yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Ayrıca, Aşkale ilçe merkezi ile Kandilli ve Yeniköy beldelerinde  de çok sayıda konut ve işyeri ağır hasar görmüştür.

Bu çalışama ile deprem sonrası arama-kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalışmaları ile depremlerin meydana getirdiği ekonomik kayıplar ile sosyal ve psikolojik etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, deprem öncesi yerleşmeler ve konutlar hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Afet, arama-kurtarma, deprem, geçici barınma, geleneksel konut, ilk yardım.

Abstract

As remembered two middling large earthquakes that had destructive effect occured in the west of Erzurum on 25 March 2004 Thursday and on 28 March 2004 Sunday. The earthquakes, epicenter Aşkale, caused damage in too many rural settlements ahead Kandilli. Even if these earthquakes were middling large loss of life and property was striked. In fact, ten people died and 51 people were injured. According to detections of Ministriy of Public Works Emergency management General Directorate, total 2054 residences, 1797 sheds 6 working places were fallendown or were damaged seriously in some villages bound Erzurum center, Ilıca, Aşkale and Çat. Furthermore too many residences and working places were damaged in Aşkale, Kandilli and Yeniköy.

By this study, the study of search-rescue, first aid and temporary sheldering after earthquake and economic losses and social and phsychological effects that earthquakes caused were displayed. In this framework evaluations about settlement and residences before earthquake were made.

Keywords: Disaster, search-rescue, earthquake, temporary sheldering, traditional house,first aid.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/