ALAŞEHİR İLÇESİNİN NÜFUSUN GELİŞİMİ / The Population Growth of Alaşehir Sub-Province

Mehmet Karakuyu
1.869 967

Öz


Özet

Alaşehir ilçesi 100 bine yaklaşan nüfus miktarı ve km2'ye düşen 96 kişilik nüfus yoğunluğuyla Manisa ili ve Ege Bölgesi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Alaşehir'in bucak ve köylerinde bulunan nüfus miktarı ilçe merkezinin nüfus miktarından daha fazladır. Nüfusun yaklaşık % 42'si şehirde yaşarken, % 58'i kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Bu oran Türkiye'nin göstermiş olduğu şehir-köy nüfusları oranlarının tam tersidir. Bu da kırsal kesimde yaşayan nüfusun ekonomik açıdan henüz fazla bir zorluk çekmediğinin göstergesidir. Bucak ve köylerde yaşayan nüfus, tarım arazilerini işleyerek, yaşamını zorda olsa devam ettirebilmektedir. Ancak son zamanlarda kırsal kesimdeki nüfus artışında bir azalma meydana geldiği gibi ilçe merkezinden de dışarı göçler meydana gelmektedir. Bu nedenle kırsal kesimdeki halkın bulunduğu yerden göç etmemesi için bazı bölgesel kalkınma planları yapılmalı ve ilçede sanayi atılımı gerçekleştirilmelidir. Kırdan şehre olan göçlerde doğal coğrafya özellikleriyle ekonominin önemli bir etkisi vardır. Ancak bu ilişkinin formülize edilebilmesi oldukça zordur.

Anahtar Kelimeler: Alaşehir, Nüfus Gelişimi, Şehirleşme, Nüfus Yoğunluğu

 

Abstract

With a population of 100,000 and 96 people per square kilometer, Alaşehir holds a very important position in the Manisa Province and the Aegean region. The density of the rural population in the Alaşehir sub-province is higher than urban population. Only 42 percent of residents live in urban areas, an urbanization rate smaller than the average for Turkey as a whole. This relatively low rate of urbanization indicates that a rural population can be as economically self sufficient as an urban population. The rural population continues to live by farming the land. In recent years, however, the rural population has increasingly begun to migrate out of the sub-province. To slow this migration, regional and industrial development must begin. The geographic features and economic activities of the sub-province have made it difficult to institute industrial development

 Key Words: Alaşehir, Population Growth, Urbanization, Population Density.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/