Yakın Mesafeli Yaylacılık Faaliyetlerine Bir Örnek: Yaylacık Dağı (Tokat)'nda Yaylacılık/The Near-By Transhumance Activities: The Case of Yaylacik Mountain (Tokat)

Eren Yürüdür
1.584 1.214

ÖzTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/