Amasra'da Turizm ve Çevresel Etkileri/Tourism and Its Environmental Effecets in Amasra

Ünal Özdemir
2.776 1.545

Öz


Kurulusu M.O /2. yy.a kadar uzanan Amasra
(Sesamos), Batı Karadeniz kıyılarında bir madenci ve
balıkci kasabasi idi. Ancak bu sahil kasabasi, 1950'li
yıllardan itibaren dogal ve beseri turizm kaynaklarını
degerlendirmeye baslayarak, sosyo-ekonomik acidan bir
degisime ugramaya baslamisur.
Bu calışmada, Ankara gibi ömemll bir merkezin
denize çıkış noktalanndan biri olan Amasra kasabasının,
turizm potansiyeli ve bu potansiyelin kullanımında çevre
ile olan etkileşimi üzerinde durulmasi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: turizm, cevresel etki, koruma, Amasra, Türkiye

Abstract

Founded with the name ofSeamos as far back as 12
th century Be, Amasra was a mining and fishing
town of Western Black Sea Region. This coastal
town started to change its socio-economic structure
by utuluzing its natural and human resources from
1950 onwards.
This stud, is intended to point out the tourism
potentiality and the enteraction of thes potantiality
with environment in Amasra town, which is one of
the points to reach Black Sea from such a large
center as Ankara.

Key Words: tourism.enviromental effect, protect,
Amasra, Turkey

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/